Autoryzowani Trenerzy

 

Lista Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska (w kolejności alfabetycznej):

Grzegorz Dzwonnik

Grzegorz Dzwonnik

Doktor nauk ekonomicznych. Inżynier. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Konsultant, menedżer, wykładowca akademicki. Partner konsorcjalny międzynarodowego think tanku Systemic Excellence Group. Specjalizuje się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym (w tym portfelami projektów) oraz zarządzaniem projektami. Posiada certyfikaty PMP, P2P, CSM, CSPO. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych.  Od 2005 roku zaangażowany w oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Jako asesor wiodący kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. w Szwajcarii, Indiach, Rumunii, Niemczech, Iranie, Włoszech, Rosji i Chinach.

Kontakt: grzegorz.dzwonnik@ipma.pl

http://www.synergysg.global/our-core-team/

 Michał JanasMichał Janas

Kierownik projektów, właściciel firmy doradczej, przedsiębiorca. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od ponad 8 lat doradza przedsiębiorcom i zarządza projektami małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Łącząc wiedzę z praktyką, od ponad 5 lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto prowadzi także zajęcia z zagadnień finansowych, planowania i oceny inwestycji oraz tematów związanych z projektami europejskimi. Jest członkiem Stowarzyszenia IPMA Polska. Posiada certyfikat IPMA Level D i C.  

Kontakt: poczta@michaljanas.com, telefon: +48 606 243 183

 


 TomaszLesniowski
Tomasz Leśniowski

Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie, kierunek: prawo. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Europeistyka UMCS, IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Przewodniczący Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Otrzymał tytuł Atlasa Project Managementu IPMA za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. 15-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym 12-letnie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Kierowanie projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence 2011 r. Doświadczenie w pracy trenerskiej: prowadzi szkolenia i kursy z zakresu planowania, realizacji i zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, kursy przygotowujące do międzynarodowej certyfikacji na Project Managera IPMA poziom D i C. Wykładowca uniwersytecki (UR, UEK, WSIiZ). Tworzy nowe rozwiązania i wdraża narzędzia zarządzania projektami w ramach realizacji projektów miękkich. Posiada tytuł Certified Project Manager (certyfikat IPMA poziom C) i PRINCE2® Practitioner oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C.

Kontakt: t.lesniowski@tomsystem.pl, telefon: +48 664 742 092

 

 

 

Marcin Mioduszewski

Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Z wykształcenia informatyk posiadający specjalizację w informatycznych systemach zarządzania, telekomunikacji oraz zarządzania projektami informatycznymi. Posiada różnorodne doświadczenia w pracy projektowej dla wielu branż i w różnorodnych obszarach. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenia systemów ECM i CRM w obszarach sprzedaży i obsługi klientów biznesowych, informatycznych systemów wspomagających decyzje biznesowe, oraz e-usług. Lider we wdrażaniu stabilnych rozwiązań wirtualnych wysokiej dostępności oraz optymalizacji kosztów systemów i rozwiązań informatycznych. Kierownik projektów z ponad 10-letnim stażem, zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. Trener zaangażowany w działania doradcze, realizację projektów informatycznych oraz biznesowych, a także prowadzenie szkoleń. Od roku 2008 zaangażowany w działania w obszarze informatyki w ramach Grupy PZU. Praktykujący Administrator Bezpieczeństwa Informacji mający pod opieką Spółki m.in. z branży finansowej, informatycznej oraz zarządzania nieruchomościami. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami (IPMA®, PRINCE2®, PMI®, AgilePM®), wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami.

Kontakt: marcin.mioduszewski@pmq.pl, www.pmq.pl, telefon: +48 606 460 390

 

Marcin Opas

Od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez Danish Technological Institute Polska. Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą. Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.

 

Kontakt: marcin.opas@format.biz.pl , telefon: +48 504 075 492

Joanna Pauly

Prezes Zarządu APAULY GROUP Sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów-Szkoła.PMÒ. Z zawodu dziennikarka i brokerka technologiczna. Z pasji project&porfolio manager, coach i trener. Posiada certyfikacje PRINCE 2, SCRUM, IPMA 4-L-C. Jej doświadczenie to ponad 7 tys. ludzi w projektach, zespoły komercyjne i zespoły administracyjne, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z menadżerami i przedsiębiorcami, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym i społecznym.
Stworzyła 12 lat temu stabilną firmę consultingową wdrażającą projekty i zarządzanie projektami, a w 2016 r. Szkołę Project Managerów. Jest członkiem Business Centre Club.
Uczestniczy w działaniach samorządu gospodarczego i zawodowego, promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, dobre praktyki projektowe i jakość usług rozwojowych.
Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorką nagrody Polish Project Excellence Award 2015-2016.

Kontakt: apauly@apauly.pl, telefon: +48 608 089 096

Magdalena Pieńkos
Magdalena Pieńkos

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone Certyfikatami IPMA poziom D i C. Ponadto Asesor Polish Project Excellence Award oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m.in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

Kontakt: magda.pienkos@gmail.com, telefon: +48 791 964 133


Paweł Pietras

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Ecole des Mines de Saint Etienne. Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania. Od 1999 roku realizuje projekty prawne, finansowe, inwestycyjne i informatyczne na zlecenie firm i inwestorów prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Gospodarki (dawnej Ministerstwa Przekształceń Własnościowych), uczelni wyższych i instytucji tzw. otoczenia biznesu. Konsultant Krajowego Systemu Usług PARP. Współautor ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, oceny ryzyka oraz praktycznego zastosowania aplikacji MS Excel oraz MS Project. Zrealizował ponad 800 dni szkoleniowych dla klientów z różnych branż. Współautor kilkunastu monografii, książek i poradników z zakresu zarządzania projektami, przedsiębiorczości, finansowania i komercjalizacji badań naukowych. Członek Stowarzyszenia IPMA Polska. Zainteresowania: motocykle, snowboard, narty, windsurfing, bieganie

Kontakt: ppietras@pmpp.pl, www.pmpp.pl, telefon: +48 602 44 08 92

Joanna Rzempała

Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania.

Kontakt: joanna.rzempala@ipma.pl

 


© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia