Certyfikacja IPMA 4RD

 CERTYFIKACJA RESEARCH&DEVELOPMENT PROJECT MANAGERA W SYSTEMIE IPMA 4-R-D

logo

International Project Management Association (IPMA) jest światową organizacją non-profit, wspierającą rozwój dyscypliny project management. IPMA zrzesza 63 stowarzyszeń członkowskich z całego świata.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska.

Rodzina IPMA, obejmująca kilkadziesiąt organizacji narodowych z całego świata, współpracuje w tworzeniu i ugruntowywaniu uniwersalnego standardu kompetencji w zarządzaniu projektami. IPMA Polska podpisało umowę z IPMA dotyczące walidacji programów kwalifikacji i kompetencji oraz prowadzi wielopoziomowy program certyfikacji w zarządzaniu projektami. Od 2002 r. przeprowadza certyfikację, wydając globalnie uznawane certyfikaty IPMA.

IPMA aktywnie promuje na całym świecie zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami.

Uniwersalny, czterostopniowy system certyfikacji IPMA został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji.

 poziomy certyfikacji RD

Podstawą 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA w Polsce są Narodowe Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB) . NCB opisuje 46 elementów kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami, a także określa wiedzę i doświadczenie wymagane od project managerów na każdym z czterech poziomów certyfikacji.

NCB dostępne jest zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej. Można je także nieodpłatnie pobrać ze strony wytyczne NCB

Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Jako uzupełnienie materiałów naukowych przygotowujących do uzyskania certyfikatu IPMA-4RD jest pozycja "Zarządzanie projektem badawczym". Publikacja ta została przygotowana w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju badań i innowacji" finansowanej ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islnadii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Publikacja jest bezpłatna i zostałą udostępniona przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Proponujemy 2 sposoby uzyskania certyfikatu IPMA-4RD:

I możliwość:

Zapraszamy osoby posiadające certyfikat IPMA-4LC (Level A,B,C,D), do uzyskania certyfikatu IPMA-4RD poprzez wykazanie aktywności w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz uiszczenia opłaty na konto Stowarzyszenia w wysokości 10% wartości certyfikatu IPMA-4LC, który się posiada. Certyfikaty IPMA-4RD mogą funkcjonować tylko i nierozerwalnie z Certyfikatami-4LC dlatego ich ważność jest tożsama.

Przykład: „Osoba posiadającą certyfikat IPMA-D ważny do 18/03/2018r. po uzupełnieniu dokumentacji potwierdzającej dodatkowe (specjalistyczne) kompetencje w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 10% wartości certyfikatu IPMA-D, tj. 100 zł netto otrzyma certyfikat IPMA-D R&D ważny do dnia 18/03/2018r.”

II możliwość:

Osoby nieposiadające żadnego certyfikatu IPMA-4LC obowiązuje pełna procedura certyfikacji na dany poziom. Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline). W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline). (http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/Certyfikacja-IPMA-4-L-C). W takim przypadku osoba podchodząca do certyfikacji IPMA-4LC ponosi koszt danej certyfikacji IPMA-4LC zgodnej z cennikiem (http://www.ipma.pl/certyfikacja/cennik) + 10% wartości certyfikacji netto z tytułu uzyskania dodatkowego certyfikatu IPMA-4RD.

Przykład: „Osoba planująca zdobycie certyfikatu IPMA-D R&D podchodzi do egzaminu certyfikującego zgodnie ze standardami IPMA dla poziomu D (http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/poziom-d-certified-project-management-associate) uiszczając opłatę 1000 zł netto + 10%, tj. 1100 zł netto. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje dwa certyfikaty: IPMA-D oraz IPMA-D R&D ważne przez okres 5 lat. 

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać tutaj.


WAŻNE: W koszcie recertyfikacji Certyfikatów 4 L-C zawarte są już koszty recertyfikacji Certyfikatów R&D

 

Tytuł

Skrócony tytuł

Ocena

Proces certyfikacji

Okres ważności

 

 

 

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

 

Certified Research&Development Projects Director

IPMA PL

Level A RD

wiedza

+

doświadczenie R&D

zgłoszenie, życiorys, samoocena, lista projektów R&D, opis projektu R&D, referencje

warsztat

raport dyrektora projektu

rozmowa indywidualna

ostateczna ocena, informacja zwrotna

5 lat

Certified Research&Development Senior Project Manager

IPMA PL

Level B RD

wiedza

+

doświadczenie R&D

zgłoszenie, życiorys, samoocena, lista projektów R&D, opis projektu R&D, referencje

warsztat

raport z projektu (praca studialna)

rozmowa indywidualna

ostateczna ocena, informacja zwrotna

5 lat

Certified Research&Development Project Manager

IPMA PL

Level C RD

wiedza

+

doświadczenie R&D

zgłoszenie, życiorys, samoocena, lista projektów R&D, opis projektu R&D, referencje

warsztat

raport z projektu

rozmowa indywidualna

ostateczna ocena, informacja zwrotna

5 lat

Certified Research&Development Project Management Associate

IPMA PL

Level D RD

wiedza

zgłoszenie, życiorys, samoocena

egzamin pisemny

5 lat

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia