Poziom D

Certified Project Management Associate


Wymagania wejściowe:
Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami
Podstawowe kompetencje:
Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji
Wymagania dodatkowe:
Kandydat może w praktyce użyć dowolnego elementu kompetencji w zarządzaniu projektami. Może pracować w niektórych obszarach jako specjalista.
Kandydat pracuje jako członek zespołu projektu lub jako członek zespołu personelu projektu.
Kandydat posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami i zdolność do jej zastosowania.
 
Przewodnik IPMA-D
Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).
W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline). Stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez Biuro CERT IPMA Polska.
W uzupełnieniu do NCB3.0, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu, opracowano cztery przewodniki po certyfikacji IPMA-D. Zawierają one informacje niezbędne dla osób ubiegających się o certyfikat IPMA-D (Certified Project Management Associate).
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne) [pobierz]
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury) [pobierz]
Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: 
 
IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie bezpłatnego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska. 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia