Recertyfikacja IPMA-4-L-C

 

NOWY SYSTEM RECERTYFIKACJI IPMA!

Certyfikaty IPMA: A, B, C, D wydawane są na okres 5 lat, po którym muszą być odnowione (recertyfikowane). Proces recertyfikacji (prolongowanie ważności certyfikatu jeszcze w okresie jego ważności) jest zdefiniowany w Wytycznych Kompetencji NCB3.0.

W uzupełnieniu NCB3.0, dla lepszego zrozumienia procesu recertyfikacji oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności jej zasad, opracowano Przewodniki po recertyfikacji (IPMA-A, IPMA-B, IPMA-C i IPMA-D). Zawierają one informacje niezbędne dla osób ubiegających się o przedłużenie ważności certyfikatu IPMA.

Przewodnik NCB3.0 dla kandydatów do recertyfikacji IPMA-A [przejdź na stronę recertyfikacji IPMA-A]

Przewodnik NCB3.0 dla kandydatów do recertyfikacji IPMA-B [przejdź na stronę recertyfikacji IPMA-B] 

Przewodnik NCB3.0 dla kandydatów do recertyfikacji IPMA-C [przejdź na stronę recertyfikacji IPMA-C]

Przewodnik NCB3.0 dla kandydatów do recertyfikacji IPMA-D [przejdź na stronę recertyfikacji IPMA-D] 

* Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na poszczególnych podstronach Recertyfikacji

Nowy system recertyfikacji oparty o Rejestr Jednostek Aktywności Projektowej (JAP), został tak skonstruowany, aby służyć osobom certyfikowanym za punkt odniesienia i szablon oceny własnej aktywności zawodowej. Służy usystematyzowaniu procesu recertyfikacji poprzez wprowadzenie obiektywnie weryfikowalnych kryteriów oceny kandydata. W procesie recertyfikacji kandydat musi przedstawić i udokumentować aktywność w sferze zarządzania projektami oraz swój rozwój zawodowy na wymaganym poziomie certyfikacji IPMA. Proces recertyfikacji bazuje na świadomej deklaracji osoby certyfikowanej na temat jej rozwoju, przy jednoczesnym wskazaniu na jakich polach ten rozwój jest możliwy.

Ilość punktów Jednostek Aktywności Projektowej (JAP) konieczna do przedłużenia ważności certyfikatu:

Poziom D - 25 punktów (JAP)

Poziom C - 750 punktów (JAP)

Poziom B - 800 punktów (JAP)

Poziom A - 850 punktów (JAP)

 Celem systemu recertyfikacji jest:

  • motywowanie posiadacza certyfikatu do ciągłego rozwoju i doskonalenia się w dziedzinie zarządzania projektami,
  • rozpoznanie możliwości i kierunków dokształcania,
  • stworzenie narzędzia do monitorowania działań związanych z rozwojem zawodowym (szkolenia, treningi, konferencje, seminaria, wkład własny w rozwój wiedzy),
  • usprawnienie procesu dokumentowania doświadczenia przez kandydata do recertyfikacji,
  • zapewnienie wysokiej jakości certyfikatów IPMA.

Proces recertyfikacji różni się od procesu uzyskiwania certyfikatu. Recertyfikacja skupia się na charakterystyce działań i zadań związanych z zarządzaniem projektami oraz udokumentowaniu ciągłego rozwoju zawodowego danej osoby, od momentu uzyskania certyfikatu lub od poprzedniej recertyfikacji, zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych NCB3.0 w rozdziale 3.2.

Rejestr Aktywności JAP to narzędzie przyjazne użytkownikowi.

Przed rozpoczęciem wypełniania Rejestru prosimy o zapoznanie się z treścią Przewodnika.

Ceny recertyfikacji na każdym poziomie podane są w cenniku oraz w Przewodnikach NCB3.0 dla kandydatów do recertyfikacji.

Kontakt do Biura CERT IPMA Polska w sprawie recertyfikacji:

cert@ipma.pl

ul. Starościńska 1b lok. 3

02-516 Warszawa

tel.: 22 622 08 78 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia