Terminy certyfikacji

Terminy certyfikacji

Poziom certyfikacji: Poziom D
Data egzaminuikona sortowania Miasto Lokalizacja Termin zgłoszeń Termin płatności
2017-12-12 12:00 Warszawa 2017-11-29 2017-12-06
Poziom certyfikacji:
Poziom C
Poziom B
Poziom A
Data egzaminuikona sortowania Miasto Lokalizacja Termin zgłoszeń Termin płatności
2017-12-08 15:15 Warszawa 2017-10-20 2017-11-28

Wyżej wymienione terminy certyfikacji dotyczą otwartych sesji certyfikacyjnych.

Istnieje możliwość zorganizowania zamkniętej sesji certyfikacyjnej u klienta w firmie. Sesje takie są ustalane indywidualnie z przedstawicielami firmy zainteresowanej organizacją takiej sesji.
UWAGA: rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę i będą skutkowały 100% obicążeniem kandydata kosztami poniesionymi przez biuro IPMA Polska-CERT. Wyjątek stanowi nagła, ciężka choroba (pobyt w szpitalu, itp.) udokumentowana oficjalnym  zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (zwolnienia lekarskie ZLA na druku L4).

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia