Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o PPEA

1.       Dlaczego zdecydowaliście się Państwo wziąć udział  w Konkursie PPEA?

Konkurs PPEA poprzedzony jest wizytą asesorów, którzy analizują całościowo i bardzo dokładnie wykonanie projektu. Jest to ogromna wartość dla organizacji. Pozwala ona na weryfikację mocnych stron oraz obszarów do udoskonalenia danego projektu, a więc również procedur  obowiązujących w biurze, które realizuje projekt. Jest to bardzo cenna informacja umożliwiająca doskonalenie i wzmocnienie organizacji. Dodatkowo udział w Konkursie to również prestiż dla organizacji.

2.       Jakie to uczucie zostać Laureatem Konkursu PPEA i stanąć na scenie w tak zacnym gronie Finalistów?

Jest to niezmiernie miłe uczucie. Jest ono swoistego rodzaju wyróżnieniem dla całego Biura. Osiągniecie poziomu Laureata Konkursu świadczy o wysokim poziomie dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania projektami. To potwierdzenie, że codziennie wykonywana przez Nas praca jest na najwyższym poziomie.

3.       Czy wygrana była dla zespołu projektowego zaskoczeniem? Jakie były reakcje członków zespołu na wieść o nagrodzie?

Nagroda stanowiła dla członków zespołu projektowego bardzo duże wyróżnienie. Potwierdziła, że ich codzienne zaangażowanie i ciężka praca jest doceniana nie tylko przez zarząd Miasta, ale również przez zewnętrzne podmioty. Stanowiła swoistego rodzaju wzór dla innych. Wiele osób było zaskoczonych uzyskaniem tak dużego wyróżnienia, ale dzięki temu niezależnie potwierdziliśmy, że standardy realizacji projektów w Biurze Zarządzania Projektami są na najwyższym poziomie. Wyróżnienie otrzymane przez członków zespołu projektowego z pewnością przyczyniło się do wzrostu ich motywacji i pewności siebie przy realizacji kolejnych projektów.  

4.       Jakie były Państwa wrażenia z wizyty studyjnej asesorów?

Wizyta studyjna przeprowadzona była w sposób profesjonalny. Asesorzy byli merytorycznie bardzo dobrze przygotowani. Ich kompetencje w zakresie zarządzania projektami były bardzo wysokie. Analiza prowadzona była zarówno w odniesieniu do polityki zarządzania projektami w Biurze,  jak i analizą całego otoczenia okołoprojektowego. Wywiady były prowadzone nie tylko z kierownikiem projektu i członkami zespołu projektowego, ale również z wieloma interesariuszami projektu. Tak holistyczne i profesjonalne podejście do wizyty studyjnej  umożliwiło przygotowanie bardzo kompleksowego i rzetelnego raportu o poziomie zarządzania w Naszym Biurze.

5.      Co raport z oceną projektu wniósł w Państwa myślenie o swoim projekcie. Czy miał jakiś wpływ na planowanie i realizację kolejnych projektów? 

Raport został przygotowany w sposób holistyczny. Uwzględniał w swoim opisie wiele czynników, które składają się na realizacje projektu z sukcesem. Raport w mojej ocenie jest dokumentem, który jest swoistego rodzaju zbiorem dobrych praktyk. Pokazuje on mocne strony organizacji, docenia je, dzięki temu możemy określić potencjał organizacji. Z drugiej strony wskazuje obszary do doskonalenia. Jednocześnie ze względu na profesjonalne przygotowanie asesorów raport zawiera rekomendacje na temat możliwych zmian w organizacji. Mogę z dużą pewnością potwierdzić, iż dokument ten stanowi ocenę doskonałości organizacji w zakresie zarządzania projektami.

 

Robert Bednarski

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia