Autoryzowani Trenerzy

 

Lista Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska (w kolejności alfabetycznej):

 


Grzegorz Dzwonnik

Grzegorz Dzwonnik

Doktor nauk ekonomicznych. Inżynier. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Konsultant, menedżer, wykładowca akademicki. Partner konsorcjalny międzynarodowego think tanku Systemic Excellence Group. Specjalizuje się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym (w tym portfelami projektów) oraz zarządzaniem projektami. Posiada certyfikaty PMP, P2P, CSM, CSPO. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych.  Od 2005 roku zaangażowany w oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Jako asesor wiodący kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. w Szwajcarii, Indiach, Rumunii, Niemczech, Iranie, Włoszech, Rosji i Chinach.

Kontakt: grzegorz.dzwonnik@ipma.pl

 

 

Błażej Goraj

 Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.

Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP oraz IPMA-B. Biegle włada językiem angielskim i świadczy konsulting i szkolenia w tym języku. Asesor w międzynarodowym konkursie na najdoskonalej zarządzany projekt, odwiedził wiele krajów oceniając projekty w tym: Iran, Katar, Chiny.

Kontakt: blazej@goraj.com, telefon: +48 530 470 980 

 

 Michał JanasMichał Janas

Kierownik projektów, właściciel firmy doradczej, przedsiębiorca. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od ponad 8 lat doradza przedsiębiorcom i zarządza projektami małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Łącząc wiedzę z praktyką, od ponad 5 lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto prowadzi także zajęcia z zagadnień finansowych, planowania i oceny inwestycji oraz tematów związanych z projektami europejskimi. Jest członkiem Stowarzyszenia IPMA Polska. Posiada certyfikat IPMA Level D i C.  

Kontakt: poczta@michaljanas.com, telefon: +48 606 243 183

MKarlikowski

Michał Karlikowski

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior. W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.

Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska, PRINCE2®, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Szkoła Trenerów Moderatora.

Kontakt: michal.karlikowski@kalatea.eu, telefon: 513 121 292

Romana Kukurba
Romana Kukurba

Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Budownictwa. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami (licencja zarządcy nieruchomości) i wyceny nieruchomości oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Wrocławskiej. 10-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów inwestycyjnych zdobyte w GBPBP Projprzem w Gliwicach. W momencie przekształcania struktury firmy na macierzową była już kierownikiem projektu i brała czynny udział w definiowaniu nowych zakresów obowiązków oraz aktualizacji procedur projektowych (realizacja projektu organizacyjnego). Autorka pierwszego Project Manual w firmie stosowanego w trakcie realizacji projektu dokumentacyjnego. Do ważniejszych projektów, które prowadziła jako Kierownik Projektu, należą: rozbudowa zakładu Philip Morris jako podwykonawca firmy Budimex Dromex, w zakresie pełnej dokumentacji i procedur urzędowych, budowa zakładu Johnson Controls w Siemianowicach Śląskich od momentu powstania koncepcji i wstępnych uzgodnień z urzędami do pozwolenia na użytkowanie, rozbudowa zakładu GMMP w Gliwicach (tzw. „Opel”) jako miejscowy Kierownik Projektu (podwykonawca niemieckiego zespołu Kierownika Projektu - pełny zakres Project Management). Cały czas jest czynnym Kierownikiem Projektu dającym wsparcie Klientom firmy w procesach inwestycyjnych. Dodatkowo czasowo została skierowana do pracy w filii koncernu amerykańskiego, gdzie poza pracą zawodową inżynierską podpatrywała praktykę zarządzania projektami. Zainteresowania: praktyki Zarządzania Projektami - jak to robią inni. Hobby: narciarstwo alpejskie (Włochy), fotografia, rower, literatura piękna.

Kontakt: michalkuk@poczta.onet.pl, telefon: +48 602 241 694

 TomaszLesniowski
Tomasz Leśniowski

Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie, kierunek: prawo. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Europeistyka UMCS, IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Przewodniczący Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Otrzymał tytuł Atlasa Project Managementu IPMA za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. 15-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym 12-letnie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Kierowanie projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence 2011 r. Doświadczenie w pracy trenerskiej: prowadzi szkolenia i kursy z zakresu planowania, realizacji i zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, kursy przygotowujące do międzynarodowej certyfikacji na Project Managera IPMA poziom D i C. Wykładowca uniwersytecki (UR, UEK, WSIiZ). Tworzy nowe rozwiązania i wdraża narzędzia zarządzania projektami w ramach realizacji projektów miękkich. Posiada tytuł Certified Project Manager (certyfikat IPMA poziom C) i PRINCE2® Practitioner oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C.

Kontakt: t.lesniowski@tomsystem.pl, telefon: +48 664 742 092

 

 

 

Marcin Mioduszewski

Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Z wykształcenia informatyk posiadający specjalizację w informatycznych systemach zarządzania, telekomunikacji oraz zarządzania projektami informatycznymi. Posiada różnorodne doświadczenia w pracy projektowej dla wielu branż i w różnorodnych obszarach. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenia systemów ECM i CRM w obszarach sprzedaży i obsługi klientów biznesowych, informatycznych systemów wspomagających decyzje biznesowe, oraz e-usług. Lider we wdrażaniu stabilnych rozwiązań wirtualnych wysokiej dostępności oraz optymalizacji kosztów systemów i rozwiązań informatycznych. Kierownik projektów z ponad 10-letnim stażem, zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. Trener zaangażowany w działania doradcze, realizację projektów informatycznych oraz biznesowych, a także prowadzenie szkoleń. Od roku 2008 zaangażowany w działania w obszarze informatyki w ramach Grupy PZU. Praktykujący Administrator Bezpieczeństwa Informacji mający pod opieką Spółki m.in. z branży finansowej, informatycznej oraz zarządzania nieruchomościami. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami (IPMA®, PRINCE2®, PMI®, AgilePM®), wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami.

Kontakt: marcin.mioduszewski@pmq.pl, www.pmq.pl, telefon: +48 606 460 390

 

Marcin Opas

Od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez Danish Technological Institute Polska. Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą. Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.

 

Kontakt: marcin_opas@dtipolska.com.pl, telefon: +48 504 075 492

Magdalena Pieńkos
Magdalena Pieńkos

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone Certyfikatami IPMA poziom D i C. Ponadto Asesor Polish Project Excellence Award oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m.in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

Kontakt: magda.pienkos@gmail.com, telefon: +48 791 964 133


Paweł Pietras

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Ecole des Mines de Saint Etienne. Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania. Od 1999 roku realizuje projekty prawne, finansowe, inwestycyjne i informatyczne na zlecenie firm i inwestorów prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Gospodarki (dawnej Ministerstwa Przekształceń Własnościowych), uczelni wyższych i instytucji tzw. otoczenia biznesu. Konsultant Krajowego Systemu Usług PARP. Współautor ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, oceny ryzyka oraz praktycznego zastosowania aplikacji MS Excel oraz MS Project. Zrealizował ponad 800 dni szkoleniowych dla klientów z różnych branż. Współautor kilkunastu monografii, książek i poradników z zakresu zarządzania projektami, przedsiębiorczości, finansowania i komercjalizacji badań naukowych. Członek Stowarzyszenia IPMA Polska. Zainteresowania: motocykle, snowboard, narty, windsurfing, bieganie

Kontakt: ppietras@pmpp.pl, www.pmpp.pl, telefon: +48 602 44 08 92

Joanna Rzempała

Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania.

Kontakt: joanna.rzempala@ipma.pl

 

Łukasz Sienkiewicz

Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich na WSH we Wrocławiu, Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej oraz Informatyki Stosowanej w PWSZ w Nysie. Aktualnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działający w dziedzinie nauk o zarządzaniu, dodatkowo ukończył także Studium Pedagogiczne. Certyfikowany kierownik projektów (Certyfikaty IPMA poziom C i D), certyfikowany Scrum Master. Asesor Polish Project Excellence Award, przewodniczący Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń, które zdobył, sukcesywnie angażując się w szereg prac i przedsięwzięć, zarówno komercyjnych, jak i non-profit. W swojej karierze współpracował z liderami rynku IT (np. Microsoft), telekomunikacji (np. Nokia), outsourcingu usług, R&D oraz branży energetycznej. Od kilku lat aktywnie działa w wiodących organizacjach związanych z budowaniem doskonałości w zarządzaniu projektami (np. IPMA, Young Crew, Scrum Alliance). Regularnie dzieli się swoim doświadczeniem, występując w trakcie lokalnych i międzynarodowych wydarzeń dla profesjonalistów. Przed rozpoczęciem niezależnej działalności spędził 7 lat, pracując w międzynarodowych firmach z branży IT, gdzie zdobył doświadczenie z zarządzania programami, projektami, ludźmi oraz zmianą. Aktualnie działa jako niezależny kierownik projektów, prezes firmy programistycznej oraz właściciel firmy doradczo-szkoleniowej.

Kontakt: lukasz.sienkiewicz@dynamikarozwoju.pl, telefon: +48 668 351 385

Michał Słupski

Kierownik projektów, analityk biznesowy, ekspert w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych oraz strategii IT. Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także szeregu kursów i studiów podyplomowych z różnych dziedzin, organizowanych m.in. przez Szkołę Główną Handlową, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania – m.in. Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami oraz Studium opracowywania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Prowadzi projekty zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w środowiskach korporacyjnych, dla firm z branż m.in. telekomunikacyjnej, budowlanej, energetycznej, spożywczej a także w bankowości. Współpracuje z wieloma firmami również jako konsultant ds. strategii IT i wdrożeń oraz trener - prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania projektami i metodyk projektowych. Posiada certyfikaty IPMA-C, Prince2.

Kontakt: michal.slupski@ipma.pl, telefon: +48 505 450 777

 
Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Elektrycznym Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Absolwent studiów podyplomowych „Marketing”, „Bankowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz „Pieniądz i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również kursy nt. metodyki prowadzenia kursów i szkoleń. Posiada certyfikaty: IPMA-D, Prince 2 Practitioner. Od 2005 r. autor programu, kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Prowadził również wykłady i warsztaty z zakresu zarządzania projektami dla PRz Rzeszów, WSIiZ Rzeszów, WSH Wrocław. Od 2004 r. prowadzi kursy zarządzania projektami dla pracowników przedsiębiorstw, NGO i jednostek samorządu terytorialnego, współpracując z firmami szkoleniowymi z całego kraju. Przygotowuje osoby do certyfikacji IPMA na poziomach B, C oraz D, wykorzystując dedykowane, autorskie programy i metody dydaktyczne. Brał aktywny udział w przygotowaniu planów oraz realizacji projektów inwestycyjnych z zespołami projektowymi spółek m.in. Grupy Kapitałowej PGNiG SA Warszawa, Grupy Kapitałowej Nowy Styl SA Krosno, Grupy Kapitałowej Control Process SA Kraków. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania projektami m.in. takich przedsiębiorstw i organizacji jak: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Polskie Sieci Energetyczne SA, Silvermedia sp. z o.o., Starostwo Powiatowe Nowy Targ, Teamtechnik Production Technology sp. z o.o., WSIiZ Rzeszów. Zainteresowania: lotnictwo, jazda konna, narciarstwo, turystyka górska

Kontakt: kwitkowski@universe-ibs.pl, telefon: +48 510 070 107

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia