Inauguracja Programu „Certyfikat dla studenta”

O tym, że na rynku pracy liczą się kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami wszyscy wiemy. O tym, że są one zazwyczaj bardzo drogie i przez to niedostępne na studencką kieszeń, to też wiemy. Odpowiedzią na to jest Program „Certyfikat dla Studenta”. Chcemy, aby najlepsze standardy były w zasięgu ręki naszych studentów. 20 kwietnia 2017 r.

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Szkolenie PM.Coaching organizowane przez Szkołę Project Managerów w Gliwicach

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu PM.Coaching organizowanego przez Szkołę Project Managerów w Gliwicach.

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Szkolenie: Kanban – zwinne zarządzanie projektami

Intensywne szkolenie pokazuje praktyczne zastosowanie – oraz biznesowe korzyści - metody kanban (należącej do grupy zwinnych – agile-owych – metod zarządzania projektami):

JS PROJECT
ul. Imbirowa 6C
Warszawa 02-797
Jerzy Stawicki
+48 602 782 230

Nabory do projektów dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo!

Pomożemy Ci podnieść kwalifikacje,  dzięki którym znajdziesz ciekawą pracę!

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW

Szkolenie rekomendowane jest praktykom, którzy prowadzili projekty z użyciem różnych metodyk i standardów, znają ich słabe i mocne strony i potrafią zaproponować działające rozwiązania dla konkretnych sytuacji projektowych. Realizowane jest metodą praktycznych ćwiczeń z elementami wiedzy teoretycznej i wymiany doświadczeń. Przeprowadza uczestnika przez cykl życia projektu – przygotowanie, planowanie i jego realizację.

PMQ.PL
Ogrodowa 58
Warszawa 00-876
22 520 20 00

PRZEWODNIK PO ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Jesteś szefem organizacji lub działu i postanowiłeś udoskonalić prace w projektach? Szukasz inspiracji w wyborze ścieżki rozwoju wiedzy i umiejętności dla siebie lub dla kluczowych osób w Twojej organizacji? Realizujesz projekty „po swojemu”, a chciałbyś dowiedzieć się jakie są światowe standardy, pasujące do specyfiki Twoich projektów?

PMQ.PL
Ogrodowa 58
Warszawa 00-876
22 520 20 00

NAWIGATOR PM

NAWIGATOR PM ma na celu praktyczną naukę umiejętności zarządzania projektem i jest nastawiony na budowanie kompetencji poprzez wykorzystanie wiedzy przy wykonywanych ćwiczeniach.

DLACZEGO WARTO?

PMQ.PL
Ogrodowa 58
Warszawa 00-876
22 520 20 00

Intensywny warsztat przygotowujący do egzaminu IPMA D

O SZKOLENIU

Szkolenie obejmuje praktyczny warsztat zadań egzaminacyjnych. Przygotowane przez instruktorów posiadających certyfikację D lub C szkolenie pozwala poprzez symulację egzaminu przygotować się do egzaminu.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z przebiegiem egzaminu, wymaganiami egzaminacyjnymi i zadaniami oraz omówienie symulacji egzaminu.

DATA WYDARZENIA

Sprawdź na: www.szkola.pm

ZAPISY

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Intensywny warsztat przygotowujący do egzaminu IPMA C

O SZKOLENIU

Szkolenie obejmuje praktyczny warsztat zadań egzaminacyjnych. Przygotowane przez instruktorów posiadających certyfikację D lub C szkolenie pozwala poprzez symulację egzaminu przygotować się do egzaminu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest:

  • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
  • osobom aspirującym do zawodu project managera,
  • osobom przygotowującym się do egzaminu IPMA.

DATA WYDARZENIA

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Business English dla kierowników projektu

O SZKOLENIU

Szkolenie językowe dedykowane jest kierownikom projektu oraz kadrze zarządzającej. Rozwijamy językowo wiele specyficznych cech osobowości potrzebnych kadrze zarządzającej, trenujemy kompetencje miękkie i dajemy wiedzę teoretyczną z obszaru zagadnień związanych ze światem biznesu w oparciu o język angielski. Szkolenie jest nastawione na praktyczne zastosowanie języka w środowisku zawodowym.

GRUPA DOCELOWA

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34
ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34
ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Project Based Learning - wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania projektami w procesie edukacji

O SZKOLENIU

Nadszedł czas nauczania przez projekty (Project Based Learning – PBL). Doświadczenie tysięcy nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji i we wszystkich obszarach, poparte badaniami, potwierdza, że PBL jest efektywną i angażującą metodą przekazywania wiedzy, postaw, rozwijania kompetencji wymaganych do osiągnięcia sukcesu na kolejnych szczeblach edukacji i w życiu zawodowym. Dlaczego tak wielu nauczycieli w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie jest zainteresowanych tą metodą uczenia.

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Professional Scrum Product Owner

O SZKOLENIU

Zagadnienie efektywnego zarządzania produktem w Scrumie znacząco wykracza umiejętność tworzenia historii użytkownika (ang. user stories). Konieczna jest wysoka świadomość wytwarzanej wartości oprogramowania oraz umiejętność efektywnego zarządzania tą wartością.

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Professional Scrum Master

O SZKOLENIU

Scrum znacząco różni się od dotychczas stosowanych sposobów wytwarzania produktów projektu (w szczególności oprogramowania) co powoduje, że proces wdrożenia tej metody często przebiega wolno i kończy się jedynie połowicznym sukcesem. Szkolenie Professional Scrum Master pozwala uczestnikom uniknąć tych problemów dzięki dogłębnemu zrozumieniu reguł i wartości Scruma.

GRUPA DOCELOWA

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Professional Scrum Foundations

O SZKOLENIU

Kluczowymi czynnikami sukcesu w stosowaniu Scruma są dogłębne rozumienie reguł i nabycie odpowiednich nawyków na poziomie całego zespołu. Warsztat Professional Scrum Foundations został zaprojektowany przez międzynarodowe grono doświadczonych praktyków Scruma, między innymi twórcę metody Kena Schwabera, specjalnie w celu wzmocnienia podstawowych umiejętności wykorzystania tej metody.

GRUPA DOCELOWA

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34
ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Agile Coaching - Proactive Coaching Model™

„Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem kierownictwa. Kompetentni pracownicy mają wiele możliwości i należy ich traktować jak ochotników. Interesuje ich rozwój osobisty i samodzielność.

Oczekują stałego rozwoju i szkolenia.

Chcą szacunku i autorytetu – daj im to!”.

Peter Drucker

 

ul. Dworcowa 43
Gliwice 44-100
Zespół Szkoleniowy
+48 32 726 11 34

Studium menedżerskie Zarządzanie projektami w PAM Center

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania to wyspecjalizowana jednostka edukacji menedżerskiej działająca od 20 lat na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego. Oferuje m.in. Studia Executive MBA (we współpracy z amerykańskim partnerem) oraz Studium menedżerskie Mini MBA.

ul. Jana Matejki 22/26
Łódź 90-237
Angelika Chyła
42 635 49 57

Zarządzanie Projektami - studia podyplomowe w WSB w Toruniu

Zarządzanie Projektami - studia podyplomowe w WSB w Toruniu - uzyskały akredytację International Project Management Association Polska. Bogaty program studiów pozwala na uzyskanie umiejętności stosowania instrumentów i technik project managementu na każdym etapie projektu. Poznając praktyczne aspekty zarządzania projektami w środowisku nowoczesnego biznesu, słuchacze uczą się planować przedsięwzięcie projektowe, realizować je zgodnie ze strategią firmy oraz kontrolować proces jego realizacji. Program studiów przygotowuje do egzaminu na poziomie D project Managera. Dodatkowo słuchacze otrzymają możliwość uczestnictwa  w akredytowanym szkoleniu oraz uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE 2 Foundation.

ul. Młodzieżowa 31A
Toruń 87-100
Marta Napiórska-Cyrklaff
56 660 92 64

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia