Meet Project Managers: efektywne zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem w Agile Project Management

24. maja br. miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers zorganizowane przez Zachodniopomorską Grupę Regionalną IPMA Polska. Tym razem tematyką spotkania było efektywne zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem w Agile Project Management.

Zaproszenie do poprowadzenia spotkania na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług przyjął Pan Mateusz Trzeciak - project manager (projekty IT, uruchomienia nowego produktu, szkoleniowe, wdrożeniowe), praktyk zarządzania, zastępca przewodniczącego Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, aktywny działacz stowarzyszeń branżowych (Young Crew IPMA Polska, PMI, KZP SOLVER), praktyk metod zarządzania projektami (PRINCE2, Agile PM, PMI, Scrum, XP), autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, analityk, dydaktyk, publicysta, w wolnych chwilach fan rozrywki elektronicznej, gamer ESL Europe, redaktor czasopisma naukowego PM RESEARCH.

Program spotkania w 1. części (Efektywne zarządzanie projektami) obejmował omówienie zasad efektywnego zarządzania projektami studenckimi w porównaniu z projektami zarządzanymi w praktyce biznesowej. Pan Mateusz Trzeciak przedstawił przykłady projektów studenckich, skalę ich złożoności oraz zasady zarządzania, jak również problemy, które wynikły podczas ich realizacji. Czy przedsięwzięcia realizowane przez doświadczone Koła Studenckie są projektami? Jakie różnice występują między projektami realizowanymi przez studentów, a projektami biznesowymi? Jak zarządzać i prowadzić projekty eventowe? Na te i inne pytania prelegent udzielił odpowiedzi zgromadzonym licznie słuchaczom.

W 2. części (Zarządzania ryzykiem w Agile Project Management czyli ryzyko w zwinnym podejściu do zarządzania projektami) Pan Mateusz Trzeciak przedstawił dotychczasowe modele, techniki i metody zarządzania ryzykiem w podejściu zwinnym, zwracając uwagę na wyniki badań przeprowadzanych przez The Standish Group oraz VisionOne. Przedstawił również wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach stosujących zwinne zarządzanie projektami oraz wypracowany na ich podstawie model zarządzania ryzykiem.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia