Podsumowanie prelekcji MGR z 4 kwietnia

Temat: "Budowanie wspólnej wizji pracy w projekcie" czyli jak metafora i Clean Language wspierają wzajemne zrozumienie

Prelegent: Magdalena Robak, magda@robak.net.pl

Czas trwania warsztatu: 3 godz.

Miejsce: sala MADRYT w Centrum biznesowo-szkoleniowe Ogrodowa 58, Warszawa

Na kwietniowym spotkaniu MGR, prelegentem była Magdalena Robak, psycholog organizacji i pracy. Od 20 lat pomaga menedżerom (w tym menedżerom projektów) i pracownikom rozwijać kompetencje, wzmacniać efektywność osobistą, usprawniać kierowanie zespołem, współpracę oraz jakość obsługi Klientów. Wspiera też procesy personalne (systemy ocen, selekcja) oraz jakość zarządzania. Rozwija w Polsce metodę facylitacji opartą na Clean Language, która daje firmom i ludziom bezpieczne, nieingerujące środowisko do zmiany, rozwoju oraz budowania zrozumienia.

Jest członkinią Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz International Project Management Association (i asesorem Polish Project Excellence Award).

Jej marzeniem jest, by ludzie, zespoły i organizacje szli swoją drogą świadomie.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia