Podsumowanie spotkania Podkarpackiej Grupy Regionalnej

18.10.2017 r. na seminarium PGR IPMA gościliśmy dr Jacka Strojnego adiunkta pracującego na co dzień w Katedrze Ekonomii na Politechnice Rzeszowskiej. Tematem jego prelekcji było „Zarzadzanie projektami to nie wszystko. O konieczności integracji zarządzania procesami i projektami”.

Podczas prelekcji dr Strojny wyjaśniał różnice i podobieństwa w podejściu projektowym i procesowym oraz mówił o konieczności integracji tych dwóch systemów. Jego prezentacja oparta była na doświadczeniach w tworzeniu takich systemów zarówno w obrębie akademickim jak i w sferze przemysłu.

W imieniu swoim i całego zarządu dziękuję dr Strojnemu za wprowadzenie nas w świat procesowo- projektowy.

Termin kolejnego spotkania proszę śledzić na stronie IPMA.

Agnieszka Jędrusik

Przewodniczący Podkarpackiej Grupy Regionalnej

   

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia