Relacja ze spotkania Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA

2 października 2017 r. odbyło się spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej.

Prelekcja przebiegała się pod hasłem: “Facylitacja grupowa w projektach: rola facylitatora, proces i zastosowania w kontekście projektowym”

Gościem naszego spotkania był pan dr Artur Kasza, facylitator, trener, konsultant, wykładowca akademicki. Odbył szkolenie w zakresie facylitacji w Paryżu (Formapart) oraz Londynie i Menchesterze (Institute of Cultural Affairs UK – Group Facilitation Methods, Action Planning, Participatory Strategic Planning).  Doktor nauk społecznych (Uniwersytet w Leuven, Belgia).

Prelekcja miała 2 części: część teoretyczną i praktyczny warsztat.

W części teoretycznej uczestnicy zostali zaznajomieni z wybranymi aspektami facylitacji, w tym szczególnie:

  • zakresem roli facylitatora

  • budowaniem pytań facylitacyjnych

  • technikami i metodami, stosowanymi w pracy facylitatora.

Prelegent zdefiniował termin „facylitacja” – jako sposób pracy z grupą ludzi lub zespołem, gdzie facylitator pomaga w rozmowie. Dowiedzieliśmy się, że rola facylitatora obejmuje zaprojektowanie spotkania lub warsztatu, a następnie przeprowadzenie go tak, by uczestnicy w maksymalnym stopniu uwspólnili posiadaną wiedzę i wypracowali konsensus wokół rozwiązania problemu lub decyzji do podjęcia. Prelegent zwrócił uwagę uczestników, że postawa facylitatora musi być w każdym momencie neutralna i nie może ingerować w przedmiot pracy.

Następnie prelegent zapoznał uczestników z przykładowymi zestawami pytań oraz technikami wyszukiwania i grupowania pomysłów grupy. Pokazał też metodę analizy pola sił (Force Field Analysis).

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość udziału w praktycznym warsztacie, którego tematem było wdrożenie w organizacji transformacji Agile. Cztery zespoły uczestników intensywnie pracowały nad identyfikacją zagrożeń i szans w organizacji, która podlegała transformacji Agile. Nad całym procesem czuwał prelegent – facylitator, który zademonstrował uczestnikom warsztatu jedną z praktycznych metod prowadzenia zajęć facylitowanych, posługując się magiczną, ogromną płachtą o klejącej się powierzchni, do której przyklejał kartki papieru z pomysłami uczestników warsztatu.

Gościny na prelekcję użyczyło nam Centrum Konferencyjno-Biznesowe Ogrodowa 58 w Warszawie.

      

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia