Sprawozdanie z seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

5 października 2017 r. na seminarium DGR IPMA gościliśmy Srebrnego Laureata Polish Project Excellence Award 2016 w kategorii projekty społeczno-organizacyjne. Pani Marta Walaszczyk-Szymańska, menedżer programu Obsługa bez barier w Banku Zachodnim WBK, podzieliła się z nami doświadczeniem zdobytym przy jego realizacji.

Program trwa od 7 lat i jest ciągle rozszerzany o nowe projekty. Jego najważniejszym celem jest  dążenie do zapewnienia pełnej dostępności usług i produktów banku  klientom z niepełnosprawnościami  -  niezależnie od miejsca kontaktu klienta z bankiem. Oddziały są dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (153 oddziały), osoby niewidome i niedowidzące mają stały i łatwy dostęp do swojej gotówki poprzez sieć „mówiących bankomatów” (221 bankomaty), uruchomiony został kanał videoczat z tłumaczami polskiego języka migowego w usłudze Doradca online. Bank prowadzi dedykowaną stronę programu Obsługa bez barier prezentującą kompleksowe informacje o udogodnieniach przygotowanych dla klientów z niepełnosprawnościami. Strona została poddana audytom pod kątem dostępności zgodnie ze standardem WCAG 2.0, dostępny jest również serwis BZWBK 24 Internet dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Klienci mogą też korzystać z dostosowanej komunikacji reklamowej dla osób niewidomych (audiodeskrypcja) oraz niesłyszących (napisy oraz tłumacz PJM). Na początku roku bank wdrożył także w wybranych oddziałach bez barier przenośne pętle indukcyjne.

Wszystkie te udogodnienia wprowadzane są we współpracy z fundacjami oraz osobami z niepełnosprawnościami będącymi konsultantami przy każdej wdrażanej innowacji, oceniając przydatność tych zmian (User experience). Program swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Pani Marta przekazała słuchaczom wiele interesujących szczegółów dotyczących wdrażania wspomnianych innowacji i napotykanych w tym czasie trudności, z którymi przyszło się jej zmierzyć, jako program menedżerowi. Omówiony został interesujący proces szkolenia pracowników banku w celu zwiększenia ich empatii i zrozumienia potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia pracownicy wchodzą w rolę klienta z niepełnosprawnością (np. będąc na wózku). W ten sposób poznają sytuację drugiej strony.  

Więcej informacji o Programie Obsługa bez barier dostępna na www.bzwbk.pl/obb oraz w formie video: https://www.youtube.com/watch?v=w52coAO31t8

Wszystkie informacje uczestnikom seminarium przekazane zostały z wielką pasją i zaangażowaniem, za co serdecznie pani Marcie dziękujemy.

      

   

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia