Dolnośląska Grupa Regionalna - relacja z seminarium

Gościem kolejnego otwartego seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska był Pan Jakub Drzazga. Temat „Agile – od teorii do rozwiązań praktycznych” został przedstawiony w dwóch częściach.

 

Wstępem do tematu pierwszej części „Ciężki Żywot Konsultanta - Wyjście z Sytuacji Krytycznej” było przedstawienie roli konsultanta Agile. Prowadzący przedstawił analizę przyczyn powstawania problemów w konkretnym przypadku projektu: brak definicji sukcesu, sposób pracy i motywowania zespołu, brak właściciela biznesowego definiującego priorytety prac oraz brak otwartej komunikacji. Następnie zaprezentowane zostały zastosowane rozwiązania oraz zagrożenia jakie pojawiły się w czasie ich wdrażania. Za główną miarę efektywności uznane zostało działające oprogramowanie, które nawet w okrojonej funkcjonalności może zostać użyte i przynieść klientowi wartość biznesową. Wskazane zostało ryzyko oszacowania czasu pracy bez dokładnej znajomości wymagań - takie oszacowanie może zostać uznane przez klienta za zobowiązanie do wykonania pracy w określonym czasie. Prelegent zwrócił też uwagę na „wypalenie” zespołu w wyniku ciągłej pracy pod presją i interwencji zarządu mimo widocznych pozytywnych zmian i sukcesów.

 

W drugiej części zatytułowanej „Kult Cargo” prelegent przytoczył historię budowania przez mieszkańców wysp Oceanii pasów startowych i samolotów, które miały ich zaopatrzyć w potrzebne dobra. Używając tej analogii do projektów „Jeżeli wybudujemy pas startowy i samolot, to będzie w nim coś czego potrzebujemy?” – „Czy codzienne spotkania, to już jest Scrum?”. Prelegent wskazał też na zmienność potrzeb w czasie i konieczność zdefiniowania sukcesu. Jednym ze wskazanych rozwiązań jest podejście iteracyjne, ale tylko wtedy kiedy odpowiemy sobie na pytanie „po co?” jest zastosowane. Jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu wskazany został udział użytkownika końcowego i weryfikacja produktu od najwcześniejszych etapów tworzenia oprogramowania. Kolejnymi czynnikami wskazanym przez prelegenta były świadomość ograniczeń, chęć rozwiązywania problemów i ulepszania.

 

Seminarium DGR IPMA, sponsorowane przez firmy ELEKTROTIM i PROCOM SYSTEM, po raz kolejny było dobrą okazją do poznania ciekawych przypadków projektowych, dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Prezentacje:

Ciężki Żywot Konsultanta - Wyjście z Sytuacji Krytycznej
Kult Cargo

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia