Podsumowanie seminarium Lean Six Sigma - praca u „źródeł” zmienności - czynnik...

1 marca 2018 r. na seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska gościliśmy pana Dariusza Dudojć - eksperta i doświadczonego trenera w zakresie Lean Six Sigma, z wystąpieniem Lean Six Sigma (LSS) – praca u „źródeł” zmienności – czynnik wzrostu skuteczności projektowej.

Podczas seminarium w bardzo swobodnej formule prelegent zaprezentował siedem czynników zmienności, które wpływają na zmienność procesu. Na życiowym przykładzie przedstawił filozofię i wybrane elementy metodyki Lean Six Sigma (LSS). Omówione zostały sposoby minimalizacji marnotrawstwa (Muda), zmienności nieregularności procesów (Mura) oraz nadmiernego obciążenia pracą (Muri). Szczególny nacisk został położony na możliwość stosowania LSS w branży usługowej, np. bankowości, obsłudze klienta, zarządzaniu projektami, zasobami ludzkimi. Metody zarządzania projektem Lean Six Sigma poprzez optymalizację funkcjonującego procesu - DMAIC (Define, Measue, Analyze, Improve, Control) lub nowego procesu/produktu - DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify) pozwalają doskonalić model biznesowy   celu spełniania wymagań klientów.

Pojawiła się również zapowiedź możliwości kontynuowania oraz rozwinięcia poszczególnych elementów podejścia Lean Six Sigma w obszarach będących szczególnym zainteresowaniem uczestników DGR IPMA wyrażonymi w przeprowadzonym po seminarium badaniu ankietowym.

Wszystkie informacje uczestnikom seminarium przekazane zostały z wielkim zaangażowaniem, za co serdecznie panu Dariuszowi dziękujemy.

Link do prezentacji z seminarium: https://drive.google.com/file/d/0B4lfb0ICchOSYy03S2lhX1FlU0Y1cTk0SHNuMkhlNFRaRVJN/view?usp=sharing

Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią na temat seminarium poprzez ankietę: https://goo.gl/forms/lgzAVmargELlX0Kk1

Informujemy również, że za 2 tygodnie rusza kolejna 24. edycja Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami, objętych patronatem IPMA Polska. Program studiów obejmuje wszystkie obszary zarządzania projektami i jest zgodny z wymaganiami kompetencyjnymi międzynarodowego systemu certyfikacji menedżerów projektów IPMA-4LC na poziomie IPMA-C. Na zakończenie studiów przeprowadzana jest dwudniowa sesja Assessment Center. Uczestnicy, oprócz indywidualnej oceny kompetencji w wymiarze IPMA-D i IPMA-C, otrzymują informacje zwrotne nt. przygotowań do certyfikacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: http://www.cku.pwr.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/z-p

  

Pozdrawiamy,

Dolnośląska Grupa Regionalna

Kontakt

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia