Podsumowanie spotkania Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

Biuro Zarządzania Projektem w administracji publicznej – precedens czy doskonałość projektowa? Pod takim tytułem odbyło się kolejne seminarium DGR IPMA w dniu 06.06.2017.

Pan Robert Bednarski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia i laureat nagrody IPMA Polish Project Excellence Award 2016 podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia i rozwoju polityki zarządzania projektami w mieście Wrocław. W trakcie spotkania prześledziliśmy jak stopniowo na przestrzeni lat od 2009 do dnia dzisiejszego wzrastała świadomość projektowa i co za tym poszło standaryzacja prowadzenia i nadzorowania projektów  w  Urzędzie Miejskim Wrocławia.  Zaprezentowana została stworzona na potrzeby Wrocławia metodyka zarządzania projektami, zebrana w Polityce Biura Zarządzania Projektami. W interesujący sposób przedstawione zostały  kwestie doboru i szkolenia kadry PM oraz wyboru narzędzi stosowanych do monitorowania aktualnego stanu projektów. Po przedstawieniu historii rozwoju i sposobu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim Wrocław zaprezentowany został społeczno-organizacyjny projekt Destination Imagination – Akademia Kreatywności. Projekt ten nagrodzony został prestiżową nagrodą  Polish Project Excellence Award 2016. W ramach Akademii Kreatywności, na potrzeby międzynarodowego programu Destination Imagination (DI) na terenie Wrocławia przeprowadzono szkolenia trenerów, którzy w szkołach powoływali drużyny dzieci i młodzieży liczące od 4 do 7 osób. W ramach nagrodzonego projektu przeszkolono w latach 2014/2015  79 trenerów z 31 szkół podstawowych. Drużyny w ciągu roku szkolnego rozwijały swoją kreatywność, ćwicząc umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów. Następnie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, która odbyła się w tym roku w Hali Stulecia we Wrocławiu zaprezentowali zdobytą wiedzę i stworzone przez siebie rozwiązania. Drużyny, które zwyciężyły reprezentowały Polskę podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w Knoxville, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych. W tym roku Olimpiada zgromadziła 17 000 osób, w tym 8 000 uczniów, biorących udział w programie Destination Imagination z 15 różnych krajów. Z Polski na Światową Olimpiadę Kreatywności DI wyjechało 11 drużyn, w tym 6 z Wrocławia, z których aż 4 przywiozły upragnione medale. Takie projekty ugruntowują Wrocław jako jedno z najbardziej kreatywnych miast w Polsce.

Kolejne seminarium DGR IPMA odbędzie się  5 października 2017 a następne wizyty studyjne kontynuowane będą po przerwie wakacyjnej. Serdecznie zapraszamy.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia