Zaproszenie na otwarte seminarium DGR nt. „PMO w administracji publicznej”.

 

Biuro Zarządzania Projektami w administracji publicznej – precedens czy doskonałość projektowa?

Ten dylemat przybliży nam twórca podstaw funkcjonowania projektów

we Wrocławiu - Pan Robert Bednarski.

06.06.2016, godz. 18:00, hotel Jana Pawła II we Wrocławiu

Zapraszamy na kolejne otwarte seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska sponsorowane przez firmy ELEKTROTIM S.A. oraz PROCOM System S.A.

W ramach tematu "PMO w administracji publicznej”, swoją wiedzą i  doświadczeniem podzieli się:

 

•          Pan Robert Bednarski - Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia i laureat nagrody IPMA Polish Project Excellence Award 2016.

Podczas seminarium przedstawiona zostanie historia powstania Biura Zarządzania Projektami. Zaprezentowane zostaną etapy kształtowania się polityki zarządzania projektami w Mieście. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie i budowanie trzech elementów: kadry, narzędzi i metodyki. Szerszej analizie poddana zostanie metodyka zarządzania projektami w kontekście koncepcji planowania i nadzorowania projektów w Mieście. Omówione zostaną poszczególne proces zarządzania projektem ujęte w Polityce Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia. W drugiej części spotkania zaprezentowany zostanie projekt Destination Imagination – Akademia Kreatywności. Projekt ten od początku prowadzony był zgodnie z Polityką Biura Zarządzania Projektami, co przyczyniło się do otrzymania prestiżowej nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

AGENDA

17:30  Zapraszamy na networking przy kawie

18:00  Powitanie; newsy z IPMA (Artur Marsy - przewodniczący DGR IPMA Polska)

18:15  Biuro Zarządzania Projektami w administracji publicznej – precedens czy doskonałość projektowa? cz. 1 (Robert Bednarski)

19:15  Przerwa – networking

19:45  Biuro Zarządzania Projektami w administracji publicznej – precedens czy doskonałość projektowa? cz. 2 (Robert Bednarski)

20:30  Podsumowanie seminarium (Artur Marsy - przewodniczący DGR IPMA Polska)

Tematyka spotkania obejmuje następujące elementy kompetencji wg Wytycznych Kompetencji IPMA (NCB3.0) stanowiących podstawę certyfikacji IPMA-4-L-C:

1.01 Sukces zarządzania projektem, 1.03 Wymagania i cele projektu, 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse, 1.06 Organizacja projektu, 1.09 Struktury projektu, 1.11 Czas i etapy projektu, 1.10 Zakres i produkty cząstkowe, 1.12 Zasoby, 1.15 Zmiany, 2.07 Kreatywność, 2.08 Zorientowanie na wyniki, 2.12 Konflikty i kryzysy, 3.01 Orientacja na projekty, 3.02 Orientacja na programy, 3.03 Orientacja na portfele, 3.04 Wdrażanie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami.

Zarejestrowani uczestnicy spotkania, posiadacze certyfikatów IPMA uzyskują 6 JAP (Jednostka Aktywności Projektowej), wymagane przy recertyfikacji.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - obowiązuje rejestracja poprzez platformę EventBrite. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają członkowie IPMA Polska, pozostali zainteresowani - w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

PRELEGENT

Robert Bednarski - Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów MBA na Franklin University. Z Urzędem Miejskim Wrocławia jest związany od 2006 roku. Asystent Wiceprezydenta Wrocławia odpowiedzialnego za inwestycje i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego do roku 2009, następnie  Koordynator zadań inwestycyjnych EURO 2012 odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe ukończenie wszystkich niezbędnych inwestycji. W latach 2011-13 Koordynator Zespołu Zarządzania Projektami, a od 2014 r. Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia, odpowiedzialny za stworzenie metodyki zarządzania projektami, a obecnie za prowadzenie i nadzorowanie projektów zgodnie z tą metodyką. Laureat prestiżowej nagrody Polish Project Excellence Award 2016 przyznawanej przez IPMA za project Destination Imagination – Akademia Kreatywności.

Zachęcamy również do zapoznania się z relacjami z poprzedniego seminarium DGR IPMA Polska prowadzonego przez Panów Macieja Owczarka i Roberta Kańskiego nt. " ROLA, ZAKRES DZIAŁAŃ I TRANSFORMACJA PMO" oraz z wizyty studyjnej członków DGR IPMA Polska w Centrum Innowacji firmy 3M.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia