Małopolska Grupa Regionalna

Naszym celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń wśród osób zajmujących się zarządzaniem projektami oraz integracja środowiska zawodowego poprzez organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń. Działalność Grupy adresowana jest do członków IPMA Polska z obszaru Małopolski oraz do wszystkich osób chcących poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzaniem projektami, niezależnie od branży, poziomu zaawansowania w tym zakresie czy przynależności do organizacji. Małopolska Grupa Regionalna współpracuje ściśle z Małopolską Young Crew, zrzeszającą studentów oraz absolwentów zainteresowanych project managementem.

Małopolska Grupa Regionalna IPMA Polska funkcjonuje przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez MGR.IPMA można znaleźć na tej stronie. Zobacz także:

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej! Aby móc uczestniczyć także w zamkniętych szkoleniach i spotkaniach, zostań członkiem IPMA Polska!

Kontakt: mgr.ipma@kpz.uek.krakow.pl.


W skład Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska wchodzą:

Przewodniczący Rady: dr Sławomir Wawak

Sławomir WawakUkończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2007 r. uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, prowadzony przez siebie blog Jakość zarządzania, portale Encyklopedia Zarządzania i CEOpedia oraz kanał wideo na platformie YouTube.

Z-ca Przewodniczącego Rady: dr Maria Urbaniec

 

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w Internationales Hochschulinstitut Zittau / Technische Universität Dresden w Niemczech). Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania środowiskiem, ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Wykonawca i współwykonawca wielu międzynarodowych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z biznesem i administracją publiczną. Członek licznych organizacji m.in. International Project Management Association Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, International Academy of Business and Economics. Posiada certyfikat IPMA-C (Certified Project Manager).

Zainteresowania: kino, muzyka, sport

Z-ca Przewodniczącego Rady: dr Mariusz Sołtysik

 Mariusz SołtysikPracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobył m.in.: projektując strategie organizacyjne przedsiębiorstwa, opracowując struktury oraz regulaminy organizacyjne. Prowadził także szkolenia z zakresu negocjacji i technik komunikacji. Uczestniczył w doskonaleniu systemów zarządzania i systemów jakości, oceny ryzyka w projekcie oraz w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej.

Autor publikacji z zakresu zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik kursów i szkoleń pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz licznych grantów badawczych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę projektowania strategii, zarządzania projektami oraz negocjacji.

 

Spotkanie Członków Małopolskiej Grupy Regionalnej - 11 maja 2017r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska pragnę zaprosić wszystkich aktywnych członków grupy do wzięcia udziału w spotkaniu, które rozpocznie się w dniu 11.05.2017 r. o godz. 18:00. W programie spotkania znajdują się:
- wybory przewodniczącego rady w związku z upływającą dwuletnią kadencją,
- omówienie kierunków działań grupy na najbliższy rok.
Warunkiem udziału w głosowaniu jest zgodnie z regulaminem opłacenie składek członkowskich.

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Data: 
2017-04-03 10:00 - 15:00

Małopolska Grupa Regionalna IPMA Polska zaprasza wszystkich członków na kolejne spotkanie w Krakowie. Tym razem zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w II seminarium „Zarządzanie projektami”, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Seminarium "Mind mapping” (Małopolska IPMA Young Crew przy współpracy z Małopolską Grupą Regionalną)

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Małopolską IPMA Young Crew przy współpracy z Małopolską Grupą Regionalną.

Prowadzący: Maciej Golmento

Tytuł warsztatu: "Mind mapping”

Agenda:

Seminarium "Przywództwo w zarządzaniu projektami”

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Małopolską IPMA Young Crew przy współpracy z Małopolską Grupą Regionalną.

Prowadzący: Karolina Jarocka

Tytuł prelekcji: "Przywództwo w zarządzaniu projektami”

Agenda:

VI spotkanie MGR - relacja

18 maja 2016 r.  zorganizowaliśmy szóste już spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Naszym gościem był Łukasz Sienkiewicz, członek Zarządu IPMA Polska, który podjął się wyjaśnienia Uczestnikom zawiłości filozofii Agile.

Współpraca z Katedrą Procesu Zarządzania UEK

Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z nowym Partnerem - Katedrą Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego!

MGR VI - Agile, czyli metody zwinne w zarządzaniu projektami

Data: 
2016-05-18 17:45 - 19:45

Serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organizowane przy współpracy z naszym Partnerem - Wyższą Szkołą Europejską!

Wyższa Szkoła Europejska

V spotkanie MGR - relacja

W dniu 6 kwietnia 2016 r. we współpracy z naszym Partnerem Strategicznym - Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie - zorganizowaliśmy V spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Patronat medialny 4PM.pl

Mamy przyjemność poinformować, że spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zostały objęte patronatem medialnym portalu 4PM.pl!

MGR V / Certyfikacja IPMA – podejście praktyczne

Data: 
2016-04-06 17:45 - 19:45

Serdecznie zapraszamy na piąte spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organizowane we współpracy z naszym Partnerem - Wyższą Szkołą Europejską!

Wyższa Szkoła EuropejskaProwadzący: Krzysztof Witkowski

Tytuł prelekcji: ”Certyfikacja IPMA – podejście praktyczne”

Agenda:

IV spotkanie MGR - relacja

Gościem czwartego już spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA był Paweł Schmidt z GrupyPM, który opowiedział Uczestnikom o zarządzaniu programem projektów.

Spotkanie odbyło się 3 lutego 2016 roku w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie – u naszego Partnera Strategicznego. Raz jeszcze dziękujemy Władzom Uczelni za udostępnienie nam auli.

MGR IV / Zarządzanie programem projektów

Data: 
2016-02-03 18:00 - 20:00

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organizowane we współpracy z naszym Partnerem - Wyższą Szkołą Europejską!

WSEProwadzący: Paweł Schmidt

Tytuł prelekcji: "Zarządzanie programem projektów”

Agenda:

MGR III / Scrum, czyli z czym to się je?

Data: 
2015-12-05 16:00 - 19:30

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organizowane we współpracy z naszym Partnerem – Wyższą Szkołą Europejską! Przed rozpoczęciem merytorycznej części spotkania (16:30), o godzinie 16:00 odbędą się Wybory Delegatów Grupy. Liczba Członków IPMA Polska jest już tak duża, iż trudnym jest zebranie większości Członków uprawnionych do głosowania w jednym terminie w celu uchwalenia zmian w Statucie czy też wyboru władz stowarzyszenia.

MGR II / Komunikacja w zespole projektowym

Data: 
2015-10-13 17:00

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organWSEizowane we współpracy z naszym Partnerem - Wyższą Szkołą Europejską!

Prowadzący: Piotr Majkusiak

Tytuł prelekcji: ”Komunikacja w zespole projektowym”

Agenda:

1. Warunki dobrej komunikacji.

2. Poznanie siebie i innych.

3. Jasny przekaz informacji.

I spotkanie MGR - relacja

Przy okazji powakacyjnego powrotu do aktywnej działalności przypominamy pierwsze spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

24 czerwca 2015 roku w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie członkowie i sympatycy MGR mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia Mirosława Miśkiewicza – certyfikowanego Project Managera IPMA Level B i Asesora Certyfikacji IPMA Polska.

MGR I - Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych w praktyce

Data: 
2015-06-24 17:00

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej organizowane przez nową Radę Grupy.

Prowadzący: Mirosław Miśkiewicz, Certyfikowany Project Manager IPMA Level B, Asesor Certyfikacji Polska

Tytuł prelekcji: ”Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych w praktyce”

Termin szkolenia: 24 czerwca 2015 (środa) o godz. 17.00

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie (sala F1), ul. św. Filipa 25, Kraków

Nowa Rada Małopolskiej GR

Pragniemy poinformować, że 13 maja 2015 w Krakowie ukonstytuowała się nowa Rada Małopolskiej Grupy Regionalnej. Skład Rady prezentuje się następująco:

Przewodniczący Rady: dr Maria Urbaniec

Z-ca Przewodniczącego: Józef Kaczmarczyk

Z-ca Przewodniczącego: Piotr Wilczek

Członek Rady: Adrian Koładka

Członek Rady: Milena Sikora

Szkolenie dla Członków IPMA - Kraków

Data: 
2015-05-21 09:00 - 15:00

Tym razem to Małopolska Grupa Regionalna organizuje jednodniowe szkolenie prowadzone przez Autoryzowanego Trenera IPMA Polska. Szkolenie jest tematycznie zgodne z kursami przygotowującymi do certyfikacji IPMA-D, jednak nie zastępuje kursu.

Prowadzący: Krzysztof Witkowski, Autoryzowany Trener IPMA Polska

Tytuł szkolenia: Cykl życia projektu, model fazowy, WBS

Termin szkolenia: 21 maja 2015 (czwartek)

Godziny szkolenia: 9.00-15.00

Opis spotkania:

Cykl życia projektu

Wybory Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej

Biuro IPMA Polska serdecznie zaprasza na wybory Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska na kadencję 2015-2017, które odbęda się 13.05.2015 o godzinie 17.00 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, w auli A0 przy ulicy Westerplatte 11.

W wyborach mogą wziąć udział jedynie członkowie IPMA Polska.

Zachęcamy do opłacenia bieżącej składki członkowskiej.

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska i Wybory Rady MGR

Data: 
2012-10-23 18:00 - 20:00

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się tym razem w czwarty wtorek miesiąca, tj. 23.10 w godzinach 18:00-20:00 w Krakowie, przy ulicy Smoleńsk 29, II piętro.

 

Subskrybuje zawartość

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia