Relacja z II spotkania Mazowieckiej Grupy Regionalnej

17 września 2019 roku mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w II Spotkaniu Mazowieckiej Grupy Regionalnej.

Naszym gościem był Ireneusz Kulka - Senior menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym w takich branżach jak telekomunikacja, energetyka oraz IT.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w obszarze marketingu i sprzedaży, gdzie stopniowo przechodził kolejne szczeble rozwoju zawodowego od kierownika zespołu, przez Dyrektora Pionu, aż po Członka Zarządu.

Tematem wystąpienia było powiązanie poprawnej identyfikacji „Interesariuszy” z efektywną realizacją projektu. Pojęcie projektu we współczesnym świecie oznacza działanie na złożonej strukturze organizacyjnej i procesowej. Obecnie rzadkością graniczącą z „ wyjątkowym szczęściem” jest możliwość realizacji projektów w jednorodnej organizacji na spójnej mapie procesowej. Niespójności oznaczają rożne rozumienie celów, priorytetów czy wreszcie potrzeb. Coraz większego znaczenia nabiera poprawna identyfikacja Interesariuszy z określeniem ich ról.
Klasyczne podejście do mapowania interesariuszy jest już jednak niewystarczające. Nikogo nie dziwią już projekty posiadające wystarczający budżet, brak barier technologicznych czy zasobowych, z pełnym wsparciem Komitetów Sterujących z umocowanym Sponsorem nawet na poziomie CEO, które „magicznie” kończą się niepowodzeniem lub co gorsza utrzymują status „In Progress” na tyle długo, że ulegają zapomnieniu bez wyciągania wniosków.
Im bardziej skomplikowany Projekt tym ważniejszym staje się zatem identyfikacja zarówno Interesariuszy jak i identyfikacja Interesów a dla prowadzącego projekt znalezienie skutecznej metody zarządzania tym obszarem. W dzisiejszych czasach skuteczny zespół projektowy musi się składać minimum z kogoś kto „umie” zrobić technicznie projekt i kogoś kto „rozumie” ludzi z ich ambicjami i wyczuwa wewnętrzne emocje.  

Prezentację przyjęto entuzjastycznie. Irek opowiadał ciekawie bazując przede wszystkim na własnym doświadczeniu co uwiarygadniało i umacniało przekaz.

Kolejne spotkania w przygotowaniu. Wstępne terminy (do potwierdzenia) to: 21 października 2019, 19 listopada 2019, 12 grudnia 2019.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na LinkedIn - https://www.linkedin.com/groups/13758635/, jak również na Facebooku https://www.facebook.com/groups/mazowiecka/

Serdecznie zapraszamy!