Zarządzanie z charyzmą - Psychosemantyka w zarządzaniu

Data: 
2012-11-24 10:00 - 14:00

Szanowni Państwo,

Rada Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska pragnie zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Zarządzanie z charyzmą – Psychosemantyka w zarządzaniu". Warsztat skierowany jest do osób, które pragną rozwinąć rozumienie i wykorzystanie praw rządzących informacją w procesie zarządzania oraz doświadczyć siły podniesienia wiarygodności wypowiedzi oraz umiejętności prowadzenia sporów w sposób konstruktywny.

  • Termin: sobota, 24 listopada 2012r., godzina 10:00 – 14.00 (4-godzinne szkolenie)
  • Miejsce: ul. Zielna 37, Warszawa (Centrum Konferencyjne Zielna, budynek C, V piętro, sala konferencyjna BERLIN)

Poznanie praw psychosemantyki związanych z rozumieniem informacji pozwoli na bardziej precyzyjne wyrażanie i przewidywanie (w znacznym stopniu) reakcji partnerów/pracowników.

Przedstawione sposoby pozamaterialnej motywacji i budowania kompetencji pozwolą na wypracowanie własnej metody delegowania zadań i skutecznego rozliczania z wykonywanej pracy.

Stosując werbalne i pozawerbalne narzędzia psychosemantyki, menadżerowie będą mogli wpływać na innych tak, by być odbieranym jako osoba kompetentna i wiarygodna.

Zmniejszy się ilość (i jakość) sytuacji stresowych i konfliktowych.

Stosowanie proponowanych na szkoleniu narzędzi prowadzić będzie do zmniejszania się do zera sytuacji „gaszenia pożarów” i konieczności „ręcznego sterowania”.


Program szkolenia:

1. Model rozumienia informacji.

2. Model reakcji – tłumaczący powstawanie stanów emocjonalnych w różnych sytuacjach, pokazujący „subiektywizm” reakcji na fakty.

3. Budowanie motywacji i kompetencji własnej i podwładnych

-       model kompetencji

-       wykorzystanie elementów modelu kompetencji w praktyce

-       metody budowania autorytetu zarządzającego

4.Tendencje psychiczne i ich wpływ na sposób przedstawiania argumentów i reakcje emocjonalne. Cztery intencje informacyjne zawarte w każdej wypowiedzi.

5. Wiarygodność wypowiedzi i jej wpływ na wiarygodność osobistą

-       formy językowe wiarygodnej argumentacji

-       słowa i formy językowe obniżające wiarygodność wypowiedzi

najważniejsze elementy informacji pozawerbalnej tworzenia wiarygodnej wypowiedzi

6. Pięć najważniejszych nawykowych sposobów opracowania informacji.

 

Szkolenie poprowadzi Jan Raudner – członek Rady Nadzorczej Metropolis S.A., inżynier, trener, wykładowca studiów podyplomowych, posiada wieloletni staż na kierowniczych stanowiskach w polskich i europejskich przedsiębiorstwach;  od ponad piętnastu lat prowadzi w Polsce szkolenia i projekty mające na celu podniesienie efektywności i produktywności; jest uznanym specjalistą w zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności wdrażania metod zarządzania projektami i zmianami.

Autor kilkuset artykułów publikowanych w prasie fachowej i czasopismach branżowych (Businessmen, Personel, Sekretariat, Reader’s Digest, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy), autor książek „Myśli, emocje, przekonania” i właśnie wydanej „NLP według Dantego”.

Agenda spotkania:

1.

10:00

Przywitanie

przedstawiciel rady MGR IPMA Polska

(5 minut)

2.

10:05

Szkolenie

Jan Raudner

(115 minut)

3.

12:00

Przerwa kawowa 

uczestnicy

(10 minut)

4.

12:10

Szkolenie

uczestnicy

(110 minut)

5.

14:00

Czas na networking 

uczestnicy

(30 minut)

6.

14:30

Zakończenie

 

 

 

Informujemy, że LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. Jednak możliwe są zapisy na listę rezerwową. Zapisy na listę rezerwową odbywają się poprzez adres e-mail: biuro@ipma.pl Z tego powodu prosimy zarejestrowanych uczestników szkolenia, aby w przypadku rezygnacji powiadomili organizatorów, umożliwiając innym chętnym wzięcie udziału w szkoleniu.

Uwaga: szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla członków IPMA z opłaconą składką!

 

Rejestracja uczestników szkolenia jest dokonywana wg kolejności zgłoszenia poprzez stronę www.

W związku z wymogami bezpieczeństwa obiektu, w którym odbywa się spotkanie oraz ochrony danych osobowych, osoby które nie zgłoszą się na spotkanie przez stronę IPMA Polska, nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. W polu "Nazwa użytkownika" prosimy wpisać "Imię i nazwisko".

Signups closed for this Artykuł grupy regionalnej