Podsumowanie spotkania Podkarpackiej Grupy Regionalnej

22.11.2017 r. na seminarium PGR IPMA gościliśmy Krzysztofa Witkowskiego dyrektora Universe –IBS sp.z.o.o, trenera, koordynatora podyplomowych studiów Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Tematem jego prelekcji było  „Zarzadzanie projektami w warunkach permanentnego niedoboru zasobów”.

Podczas prelekcji Krzysztof poruszył ważny aspekt zarządzania projektami w obliczu braku pełnego zespołu projektowego. Wyjaśniał również kwestie komunikacji wewnątrz zespołu projektowego jak i sposoby jego motywowania. Wszystkie przykłady oparte były na studiach przypadków pochodzących z różnych przedsiębiorstw.

Jego prelekcja pozwoliła na głębsze zastanowienie się nad rolą kierownika projektu w przypadku niewystarczającej liczby zasobów ludzkich.

Samo wystąpienie Krzysztofa wywołało duże poruszenie wśród osób uczestniczących w spotkaniu, co z kolei miało bezpośredni wpływ na liczne pytania i dyskusje po zaprezentowanym wykładzie.

W imieniu swoim i całego zarządu dziękuje Krzysztofowi za prelekcję oraz podzielenie się bogatym doświadczeniem projektowym.

Agnieszka Jędrusik

Przewodniczący Podkarpackiej Grupy Regionalnej 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia