Podsumowanie szkolenia Podkarpackiej Grupy Regionalnej

W dniu 25 maja 2019 roku odbyło się sześciogodzinne szkolenie (warsztat) Zarządzanie portfelem i programem. Warsztat dotyczył zarządzania na podstawie mega projektu.

Prelegentem była Pani Romana Kukurba, absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pani Romana ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami (licencja zarządcy nieruchomości) i wyceny nieruchomości oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Wrocławskiej. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów inwestycyjnych zdobyte w GBPBP Projprzem w Gliwicach. W momencie przekształcania struktury firmy na macierzową była już kierownikiem projektu i brała czynny udział w definiowaniu nowych zakresów obowiązków oraz aktualizacji procedur projektowych (realizacja projektu organizacyjnego). Autorka pierwszego Project Manual w firmie stosowanego w trakcie realizacji projektu dokumentacyjnego. Do ważniejszych projektów, które prowadziła jako Kierownik Projektu, należą: rozbudowa zakładu Philip Morris jako podwykonawca firmy Budimex Dromex, w zakresie pełnej dokumentacji i procedur urzędowych, budowa zakładu Johnson Controls w Siemianowicach Śląskich od momentu powstania koncepcji i wstępnych uzgodnień z urzędami do pozwolenia na użytkowanie, rozbudowa zakładu GMMP w Gliwicach (tzw. „Opel”) jako miejscowy Kierownik Projektu (podwykonawca niemieckiego zespołu Kierownika Projektu - pełny zakres Project Management). Cały czas jest czynnym Kierownikiem Projektu dającym wsparcie Klientom firmy w procesach inwestycyjnych. Dodatkowo czasowo została skierowana do pracy w filii koncernu amerykańskiego, gdzie poza pracą zawodową inżynierską podpatrywała praktykę zarządzania projektami.

Pani Romana podzieliła się z nami swoim bogatym doświadczeniem projektowym oraz pokazała nam narzędzia i techniki które z pewnością będziemy mogli zaimplementować do swoich organizacji.

Podczas warsztatu stworzyliśmy niezbędne elementy, które dotyczą w całości realizacji mega projektów.

W imieniu swoim jak i całego zarządu serdecznie dziękujemy Pani Romanie za podzielenie się z nami swoim bogatym doświadczeniem jak i za udzielnie tak cennych rad dotyczących funkcjonowania Kierownika Programu czy Portfela.

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia