Relacja ze spotkania Podkarpackiej Grupy Regionalnej

W dniu 13.02.2019 roku odbyło się kolejne, a zarazem pierwsze spotkanie w Nowym Roku z cyklu środowe spotkania z projektami.

Spotkanie składało się z jednej prelekcji Pani Małgorzaty Kuta -Pałach, doświadczonego eksperta w zakresie pisania wniosków oraz pozyskiwania funduszy z UE.

Tytuł prelekcji „Specyfika projektów dofinansowanych z UE”.

Po  wygłoszonej prelekcji na sali można było zauważyć duże poruszenie wśród osób uczestniczących w spotkaniu, co z kolei miało bezpośredni wpływ na liczne pytania i dyskusje po zaprezentowanym wykładzie.

W imieniu swoim i całego zarządu dziękuje Pani Małgorzacie za prelekcję oraz podzielenie się bogatym doświadczeniem projektowym.

Kolejne spotkanie PGR już w kwietniu 2019!

Zapraszam!

Agnieszka Jędrusik

Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Regionalnej

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia