Relacja ze spotkania w ramach cyklu Meet Project Managers

12 czerwca 2019 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu spotkań Meet Project Managers organizowanych przez Zachodniopomorską Grupę Regionalną IPMA, Katedrę Organizacji i Zarządzania WZiEU oraz KN Zarządzania Projektami „Project” odbyło ostatnie przedwakacyjne wydarzenie pt. „Ocena inwestycji jako proces strategiczny w organizacji”. 

Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy QVISTORP - Pan Jakub Lasota. Wydarzenie miało na celu pozostawienie uczestników warsztatów z refleksją dotyczącą długoterminowego znaczenia podejmowanych w organizacji decyzji oraz z większą zdolnością do rezygnacji z projektów, które nie przynoszą wartości dla przedsiębiorstwa.

     

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia