Bezpłatne webinarium z Modelu Excellence!

27 marca 2018 r. o g. 14:00 odbędzie się bezpłatne webinarium, podczas którego p. Rafał Wyka wprowadzi uczestników w szczegóły oceny projektów zgodnie z modelem Project Excellence. Omówione zostaną poszczególne elementy modelu wg którego oceniane są projekty: Ludzie i Cele, Procesy i Zasoby, Rezultaty Projektu. Przedstawi również proces przebiegu konkursu Polish Project Excellence Award 2018, poszczególne etapy procesu aplikowania do konkursu, a także kluczowe dla procesu aplikowania daty. Wskaże ponadto na korzyści zarówno dla organizacji jak i zespołu projektowego, płynące z udziału w konkursie. 
 
Zapraszamy wszystkie osoby, które prowadzą projekty i rozważają udział w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award. 
Więcej o konkursie:

 
 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia