Grzegorz Dzwonnik o Polish Project Excellence Award

1.       Jaka idea przyświeca konkursowi Polish Project Excellence Award?

Myślą przewodnią, która od samego początku towarzyszy organizacji konkursu PPEA jest wyróżnianie i promowanie organizacji doskonalących swoje podejście projektowe. Ponieważ wydarzenie to organizujemy cyklicznie już od dziesięciu lat, udało nam się w tym czasie wypracować i rozwinąć unikatowy model oraz proces oceny. Są one skonstruowane w taki sposób, aby, niezależnie od preferowanej metodyki, wspomagać organizacje w identyfikowaniu dobrych praktyk służących poprawie efektywności realizowanych przez nie przedsięwzięć. W tym sensie konkurs PPEA przyczynia się doskonalenia i rozwoju samej dyscypliny Project Management.

2.       Jakie organizacje mogą zgłaszać swoje projekty do konkursu?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Nie tylko dla przedsiębiorstw – również dla np. organizacji non-profit oraz samorządów, które realizują w swojej działalności różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wielkość podmiotu i obszar działalności nie mają znaczenia.

3.       Z Pańskiego doświadczenia – dlaczego firmy decydują się na zgłoszenie swoich projektów do konkursu?

Od wielu lat zbieramy tego rodzaju informacje. Motywacje aplikantów są zwykle podobne i odwołują się do następujących korzyści:

Rzetelna informacja zwrotna na temat realizowanego projektu, identyfikacja mocnych stron, często niedocenianych przez organizację, a także identyfikacja obszarów z największym potencjałem do dalszego doskonalenia.

Możliwość wyróżnienia członków zespołu projektowego podczas dorocznej, uroczystej Gali PPEA – największego tego rodzaju wydarzenia w kraju.

Inspirujące dyskusje z asesorami oraz członkami innych zespołów projektowych i wymiana doświadczeń np. podczas dedykowanego spotkania przed Galą, czy też przy okazji tzw.  „Market Place”, kiedy to w formule otwartej, w drugim dniu Konferencji IPMA, prezentowane są projekty finalistów.

Możliwość nawiązania relacji z innymi menedżerami projektów.

4.       W ubiegłym roku Laureatami konkursu były duże, znane na rynku przedsiębiorstwa. Czy tylko tak spektakularne projekty mają szanse na wygraną?

Absolutnie nie. W przeszłości zgłaszane były projekty konsultingowe, szkoleniowe, organizacyjne. Szansę ma każde przedsięwzięcie, które było ambitne i udało się zrealizować je z sukcesem. Z tej perspektywy organizacja może przyjrzeć się realizowanym przedsięwzięciom, w których ważna była poprawa, zmiana na lepsze, sprawniejsze działanie, niższe koszty, krótszy czas realizacji, satysfakcja pracowników i klientów.

5.       Czym musi charakteryzować się przedsięwzięcie, aby miało szansę znaleźć się wśród wyróżnionych projektów?

Zgłoszony może być każdy projekt, który był dobrze i rzetelnie realizowany, z którego organizacja jest dumna. Kierując się ideą stałego doskonalenia gorąco zachęcamy do zgłoszenia również takie projekty, które w subiektywnej ocenie osób zarządzających być może nie były doskonałe, ale których cele zostały osiągnięte a organizacja dzięki wnioskom z ich realizacji rozwinęła swoje know-how w zakresie zarządzania projektami. 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia