IPMA Polska patronem projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu”

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” w partnerstwie z Autoryzowanymi Jednostkami Szkoleniowymi PM2PM Sp. z o. o. oraz F5 Konsulting Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zdobądź zawód Kierownika Projektu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu.

W ramach 84-godzinnych kursów uczestnicy poznają najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz nabędą wiedzę o standardach i metodach realizacji projektów, którą skutecznie mogą zaadoptować do swoich przedsięwzięć.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z obszaru województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

Kursy zakończone będą zewnętrznym egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu IPMA POZIOM D.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach: www.pm2pm.pl oraz www.f5.pl

               

                      

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia