Komunikat Rady Delegatów IPMA z dnia 25 marca 2018

Rada Delegatów IPMA

Komunikat z Berlina, Niemcy

25 marca 2018

 

International Project Management Association (IPMA) jest federacją zrzeszającą 70 krajów członkowskich, które współpracują w celu promowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami projektów we wszystkich sektorach oraz angażują zainteresowane strony na całym świecie w doskonalenie tej dyscypliny.

Rada Delegatów IPMA omówiła podczas wiosennego posiedzenia oraz podczas pierwszego Sympozjum Smart Cities w Berlinie kluczową rolę dobrych praktyk zarządzania projektami, programami i portfelami projektów w dostarczaniu inteligentnych miast. Liczba ludności na świecie stale rośnie, do 2050 r. ma sięgnąć prawie 10 mld, z czego około 80 % będzie mieszkać w miastach.  Zarządzanie tym procesem jest ogromnym zadaniem dla wszystkich rządów i przywódców na całym świecie.

Miasta wytwarzają już 60% zużywanej energii i 70% emisji odpadów i gazów cieplarnianych. Transport publiczny, zaopatrzenie w wodę, warunki sanitarne, energia, żywność i bezpieczeństwo to tylko niektóre z punktów krytycznych, którymi muszą zarządzać rządy. Sprawą najwyższej wagi jest podjęcie tych wyzwań w sposób całościowy, przy wykorzystaniu istniejących dobrych praktyk zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Przyczyni się to do urzeczywistnienia wizji inteligentnego miasta i przyniesie realne korzyści społeczeństwu.

IPMA będzie nadal promować kompetencje i dobre praktyki poprzez swoich 70 stowarzyszeń członkowskich w celu wspierania miast, gmin i obywateli na całym świecie. Z Berlina państwa członkowskie IPMA wzywają do działania na rzecz przywództwa na całym świecie, aby aktywnie wspierać promowanie kompetencji i dobrych praktyk w zakresie projektów, programów i portfeli w celu sprostania wielu wyzwaniom związanym z rosnącą urbanizacją.

Prezydent IPMA dr Jesus Martinez-Almela potwierdził stanowisko IPMA: "Aby zrealizować plany strategiczne inteligentnych miast, należy przyznać, że miasta nie mogą działać w pojedynkę. Potrzebują wsparcia ze strony naszej profesji project managera, realizując swoje wizje w praktyce, wykorzystując w tym celu zarządzanie portfelem, programami i projektami. Ta transformacja nie jest indywidualnym przedsięwzięciem, lecz wspólnym przedsięwzięciem, a zatem współpraca jest niezbędna. A IPMA jest gotowa do wspierania tych działań na całym świecie".

Komunikat ten został wydany równocześnie przez wszystkie 70 stowarzyszeń członkowskich IPMA.

Dyrektor Generalna IPMA Polska, Ewa Zawadzka, jest do dyspozycji. Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@ipma.pl

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia