Kongres MBA pod patronatem IPMA Polska

Nauka, praktyka i integracja środowiska biznesowego, czyli XIV Międzynarodowy Kongres MBA (18-20 maja 2018 r., Kraków)

Kongres to jedyna i największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. Do udziału w  XIV Kongresie MBA zapraszamy znakomitych gości, specjalistów w swoich dziedzinach, z kraju i  zagranicy.

Międzynarodowy Kongres MBA jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację oraz  networking, z drugiej zaś na aktywne kształtowanie trendów i dobrych praktyk w biznesie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firm”.

Program XIV Międzynarodowego Kongresu MBA przewiduje:

  • Pięć paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów ze świata nauki i biznesu,
  • Company Study Visits w następujących przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Małopolski:

– Aon,

– Aptiv,

– Cisco,

– SALESmanago,

  • Warsztaty biznesowe organizowane przez Nowe Motywacje oraz PMI Poland Chapter:

– Wykorzystanie zasobów lokalnych w projektach HR zarządzanych globalnie - studium przypadku,

– Ekonomia behawioralna - irracjonalne decyzje konsumentów a globalne decyzje firm,

– Wyzwania globalnych firm na lokalnych rynkach - zarządzanie różnorodnością w praktyce,

– Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami,

  • Galę Dinner połączoną z aukcją charytatywną,
  • MBA Golf Event i KSB UEK Golf Cup 2018.

Celem Kongresu MBA jest stworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami biznesu. Prelegentami są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i wysokiej klasy menedżerowie z  wieloletnią praktyką biznesową. Połączenie obu tych środowisk zapewnia wspólne, pełne spojrzenie na omawiane zagadnienia i stanowi wartość dodaną Programów MBA.

Dodatkowe informacje o Kongresie, szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: www.kongresMBA.pl

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage na Facebooku: www.facebook.com/KongresMBA/

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia