Poszukiwany PM do ciekawego i innowacyjnego projektu w Warszawie!

Kierownik Projektu/Project Manager

Firma kompleksowo zarządzająca i realizująca innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze inteligentnego budownictwa działająca na rynku warszawskim, poszukuje doświadczonego Project Managera, dobrze radzącego sobie w złożonych projektach łączących elementy projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych (budownictwo komercyjne i mieszkaniowe), który będzie realizowany w ramach konsorcjum naukowo – biznesowego. Projekt przewidziany do realizacji na co najmniej 36 miesięcy z perspektywą rozwoju. Możliwość organizacji projektu i procesów w oparciu o wybraną metodologię, dostosowaną według własnego doświadczenia i praktyki do specyfiki projektu.

W zakres obowiązków, oprócz wszelkich standardowych procesów zarządzania projektem, wchodzi:

  • Kontakt z zewnętrznymi kontrahentami, prowadzenie uzgodnień i negocjacji
  • Koordynowanie przygotowywania studiów wykonalności i wniosków o dotacje
  • Współpraca w zakresie komunikacji zewnętrznej projektu
  • Współpraca z Partnerami Projektu (Jednostki Naukowe i Biznes)
  • Kontakt z biznesem w celu opiniowania rozwiązań i ustalania harmonogramu prac,
  • Tworzenie wewnętrznych procesów i procedur
  • Przygotowywanie szczegółowej dokumentacji procesowej
  • Zarządzanie interesariuszami projektu
  • Nadzór na różnymi formami zamówień publicznych (w tym dialog konkurencyjny)

Posiadanie certyfikatu IPMA C będzie dodatkowym atutem!

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@ipma.pl do dnia 10 sierpnia 2017 r.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia