Seminarium PM Edukacja

Szanowni Państwo!

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyło się Seminarium PM Edukacja organizowane przez  IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem Seminarium jest prezentowanie różnych metod i form kształcenia w obszarze zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, to możliwość spotkania i wymiany doświadczeń oraz okazja do integracji świata nauki i biznesu.

Patronat nad Wydarzeniem objęły: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Uczestników Seminarium gościła w swoich progach Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80-ciu przedstawicieli kadry naukowej, świata biznesu oraz studentów i absolwentów polskich uczelni.

Zgromadzonych Uczestników powitali prof. zw. dr hab. Michał Trocki – Kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH, prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Joanna Rzempała – Członek Zarządu IPMA Polska oraz prowadzący spotkanie dr Rafał Szymański – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA.

Podczas inauguracji Seminarium wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student

Dr Joanna Rzempała - Menedżer Programu IPMA Student oraz dr inż. Bogumił Dałkowski - Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej wręczyli je wraz z gratulacjami następującym ośrodkom:

  1. Wydział Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej
  2. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
  3. Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  4. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Następnie wyróżniono Studentów, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najwyższym wynikiem:

  1. Joanna Ambrozik z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  2. Katarzyna Burakowska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  3. Oskar Trzebowski z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  4. Tomasz Ligęza z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  5. Wojciech Cwek z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na kilka bloków.

Pierwszy stanowił panel dyskusyjny poprowadzony przez dr Rafała Szymańskiego - z udziałem ekspertów rynku pracy. Mieliśmy prawdziwą przyjemność wysłuchać:

Pani Ewy Kołodziejczyk z firmy Hays Poland

Pani Małgorzaty Wnęk-Kolaski z firmy Korn Ferry

Pani Agaty Dzierlińskiej z Grupy Pracuj

Pana prof. SGH dr hab. Pawła Wyrozębskiego

Aktywna dyskusja prowadzona podczas panelu toczyła się m.in. wokół wyzwań, jakie aktualnie stawia rynek pracy przed absolwentami, jakie zawody są poszukiwane i jakie kompetencje są przez firmy najbardziej cenione. Wymiana wzajemnych spostrzeżeń oraz doświadczeń pomiędzy prelegentami stanowiła cenną bazę dla wszystkich uczestników Seminarium. Pracodawcy wskazali jakie umiejętności i cechy są dla nich szczególnie ważne w pracy Project Managera.

 

W kolejnej części Seminarium zostały zaprezentowane projekty edukacyjne.

Swoje doświadczenia w zakresie kształcenia akademickiego oraz wdrożone projekty zaprezentowali: dr Beata Jałocha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. Krzysztof Hołodnik z Politechniki Wrocławskiej, dr Marek Wąsowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. inż. Seweryn Spałek z Politechniki Śląskiej.

Mieliśmy także okazję zapoznać się z projektami realizowanymi przez Koło Naukowe Solver Politechniki Śląskiej.

Pan Mateusz Trzeciak - członek zarządu KZP SOLVER, przedstawił działalność koła, jego strukturę oraz lokalną aktywność projektową.

Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas Seminarium było podsumowanie Konkursu Project Master 2017 na najlepszą pracę magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej Dyplomy i nagrody wręczyli Laureatom: Przewodniczący Kapituły Konkursu prof. zw. dr hab. Michał Trocki oraz dr Joanna Rzempała.

 

Tytuł Project Master 2017 otrzymali:      

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pani Justyna Wojsz, autorka pracy „Dobre praktyki w zarządzaniu projektami informatycznymi”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem promotora - Pana prof. UEK dr hab. Paweł Cabały.

 

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pani Paula Jeżak-Gorczyca, autorka pracy „Koncepcja systemu zarządzania projektami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej, pod kierunkiem promotora - Pana dr hab. Pawła Wyrozębskiego.

 

W kategorii na najlepszą pracę doktorską:

Pani dr Dorota Skowron, autorka pracy „Metoda harmonogramowania projektów badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, oparta na koncepcji adaptacyjnego zarządzania projektami”. Praca zrealizowana na Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora - Pani Prof. Doroty Kuchty.

 

Zwyciężczynie poszczególnych kategorii zaprezentowały założenia swoich prac oraz opisały swoje doświadczenia naukowe.

 

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła następujące osoby:

W kategorii prace podyplomowe: 

Pani Natalia Kubica, autorka pracy „Planowanie przebiegu projektu deweloperskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości rezultatu”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej, pod kierunkiem promotora - Pana dr Emila Bukłahy.

Pan Grzegorz Strzelecki, autor pracy „Odnowa parku wagonów towarowych w firmie X – wybrane zagadnienia fazy definiowania i planowania struktury projektu”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej, pod kierunkiem promotora - Pana Prof. zw. dr hab. Michała Trockiego.

 

W kategorii prace magisterskie:

Pani Daria Brzezińska, autorka pracy „Zastosowanie metodyki Scrum w zakresie zarządzania projektem sklepu internetowego”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Gdańskim, pod kierunkiem promotora - Pani dr Anny Lenart.

 

Pani Maja Jaracz, autorka pracy  „Planowanie przebiegu projektu produkcyjno-usługowego zgodnie z metodą łańcucha krytycznego”. Praca zrealizowana na Politechnice  Opolskiej, pod kierunkiem promotora - Pani dr inż. Katarzyny Marek-Kołodziej.

 

Pani Joanna Staciwa, autorka pracy „Proces planowania projektów badawczych”. Praca zrealizowana na Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora - Pani dr inż. Agaty Klaus-Rosińskiej.

 

W kolejnej części dr Joanna Rzempała oraz dr inż. Bogumił Dałkowski zaprezentowali doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student, który jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym przez coraz większą liczbę polskich uczelni.

 

Następną część Seminarium stanowił blok warsztatowy. Przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: „Rekrutacja-zasady gry” – prowadzone przez Pana Marcina Dziekańskiego, podczas których uczestnik mógł poznać m.in. praktyczne metody aktywnego poszukiwania pracy. Drugi warsztat  poprowadził Pan Paweł Gąsowski z firmy Octigo. Była to biznesowa gra symulacyjna „Twierdza Rzym”. Uczestnicy mieli okazję współpracy nad  przedsięwzięciem, którym jest budowa rzymskiego obozu wojskowego i jego obrona przed barbarzyńcami.

 

Ostatnią częścią Seminarium było spotkanie koordynatorów IPMA-Student i trenerów akredytowanych uczelni z zespołem IPMA-Student.

Z roku na rok dostrzegamy coraz większe zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w tym inicjatywami IPMA-Student oraz Project Master.

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się dnia 14 listopada 2018 r. jako wydarzenie towarzyszące XXI Konferencji IPMA Polska!

 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami!

Do zobaczenia!

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia