Walne Zebranie Delegatów

Działając na podstawie §17 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów na dzień 16 listopada 2017 roku o godzinie 16:40 (pierwszy termin) i o godzinie 16:55 (drugi termin) w Warszawie, w Hotelu Airport Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24  w Warszawie, w Sali Cumulus (IX piętro).

Lokalizacja i dojazd: http://airporthotel.pl/  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Prezesa Stowarzyszenia Stanisława Srokę.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu zmiany Statutu IPMA Polska.
  6. Głosowanie nad zatwierdzeniem zmiany Statutu IPMA Polska.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
  8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

W razie planowanej nieobecności Delegata podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród Delegatów, którzy będą obecni na Zebraniu. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać na adres Biura IPMA Polska (ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa). Przed wysłaniem pełnomocnictwa proszę o przesłanie skanu na adres biuro@ipma.pl  

Projekt Statutu zostanie wysłany w osobnym mailingu do członków stowarzyszenia. Prosimy o zapoznanie się z projektem.

Z uwagi na wymogi organizacyjne proszę o potwierdzenie uczestnictwa.

Łączę wyrazy szacunku,

Z upoważnienia Zarządu IPMA Polska,

Ewa Zawadzka
Dyrektor Generalny IPMA Polska

ZałącznikWielkość
Pełnomocnictwo_delegata[1].pdf245.53 KB
ZAPROSZENIE_na_WZD_16-11-2017[1].pdf1.18 MB
ZAWIADOMIENIE_O_WZD_16-11-2017[1].pdf1.15 MB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia