Władze i organizacja

Władze i organizacja

Podczas Walnego Zebrania Delegatów IPMA Polska, które miało miejsce 10 grudnia 2015 roku w Warszawie, odbyły się wybory nowych Władz Stowarzyszenia na kolejną dwuletnią kadencję.

Stanisław Sroka
Prezes IPMA Polska

Stanisław Sroka

Grzegorz Dzwonnik

Grzegorz Dzwonnik
Członek Zarządu

 

Tomasz Leśniowski

Tomasz Leśniowski
Członek Zarządu

 

Joanna Rzempała
Członek Zarządu

 

Łukasz Sienkiewicz
Członek Zarządu

 

 

 

Stanisław Sroka

Stanisław Sroka 

Prezes International Project Management Association Polska

e-mail: stanislaw.sroka@ipma.pl

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Studiów MBA i magisterskich studiów ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także studiów doktoranckich na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek współzałożyciel polskiego klubu European Foundation for Quality Management, prezes i założyciel Podkarpackiego Klubu Golfowego. 
Jako prezes zarządu i założyciel firmy Transsystem, był równocześnie kierownikiem projektu "Reorganisation of Transsystem to Project Oriented Company", który został finalistą Project Management Award organizowanej przez IPMA w roku 2002. Autor publikacji z zakresu Project Management, Controllingu, Rachunkowości, TQM i Zarządzania. Specjalizuje się w integracji podejść zarządzania przez projekty i zarządzania przez jakość w Przedsiębiorstwach Zorientowanych Projektowo - na ten temat pisze pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowany Dyrektor Projektów klasy A. Dwukrotny finalista konkursu Menedżer Roku organizowanego przez prestiżowe Stowarzyszenie Menedżerów Polska.

Obszary odpowiedzialności:

- Strategia

- Finanse

- IPMA, Alianse, sprawy międzynarodowe

- Administracja

- ISO 9001

 

 

Grzegorz Dzwonnik

Grzegorz Dzwonnik

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail:  grzegorz.dzwonnik@ipma.pl

Doktor nauk ekonomicznych. Inżynier. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Konsultant, menedżer, wykładowca akademicki. Partner konsorcjalny międzynarodowego think tanku Systemic Excellence Group. Specjalizuje się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym (w tym portfelami projektów) oraz zarządzaniem projektami. Posiada certyfikaty PMP, P2P, CSM, CSPO. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych.  Od 2005 roku zaangażowany w oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Jako asesor wiodący kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. w Szwajcarii, Indiach, Rumunii, Niemczech, Iranie, Włoszech, Rosji i Chinach.

Obszary odpowiedzialności:

- Polish Project Excellence Award

- Program DELTA

- Marketing & sprzedaż produktów i usług 

 

 

Tomasz Leśniowski

Tomasz Leśniowski 

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail: tomasz.lesniowski@ipma.pl

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europeistyki na UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Dyrektor ds. Rozwoju w firmie pm2pm sp. z o.o. oraz Dyrektor Finansowy w TOMSYSTEM Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno – szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów. Wykładowca akademicki. Posiada tytuł Certified Project Manager IPMA C i PRINCE Foudation oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA Polska z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Uzyskał tytuł Atlasa Project Managementu za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Asesor wiodący Polish Project Excellence Award.

Obszary odpowiedzialności:

- Edukacja, treningi, licencje trenerskie

- Certyfikacja

- Projekty EU

- Działalność gospodarcza

- Konferencje, seminaria

 

Joanna Rzempała

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail: joanna.rzempala@ipma.pl

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania.

Obszary odpowiedzialności:

- Współpraca ze środowiskiem akademickim

- Program Akredytacji IPMA-Student

- Standardy

 

 

Łukasz Sienkiewicz

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail: lukasz.sienkiewicz@ipma.pl

Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich na WSH we Wrocławiu, Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej oraz Informatyki Stosowanej w PWSZ w Nysie. Aktualnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działający w dziedzinie nauk o zarządzaniu, dodatkowo ukończył także Studium Pedagogiczne. Certyfikowany kierownik projektów (Certyfikaty IPMA poziom C i D), certyfikowany Scrum Master. Asesor Polish Project Excellence Award, przewodniczący Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń, które zdobył, sukcesywnie angażując się w szereg prac i przedsięwzięć, zarówno komercyjnych, jak i non-profit. W swojej karierze współpracował z liderami rynku IT (np. Microsoft), telekomunikacji (np. Nokia), outsourcingu usług, R&D oraz branży energetycznej. Od kilku lat aktywnie działa w wiodących organizacjach związanych z budowaniem doskonałości w zarządzaniu projektami (np. IPMA, Young Crew, Scrum Alliance). Regularnie dzieli się swoim doświadczeniem, występując w trakcie lokalnych i międzynarodowych wydarzeń dla profesjonalistów. Przed rozpoczęciem niezależnej działalności spędził 7 lat, pracując w międzynarodowych firmach z branży IT, gdzie zdobył doświadczenie z zarządzania programami, projektami, ludźmi oraz zmianą. Aktualnie działa jako niezależny kierownik projektów, prezes firmy programistycznej oraz właściciel firmy doradczo-szkoleniowej.

Obszary odpowiedzialności:

- Grupy regionalne

- Serwis członkowski,

- WWW portale internetowe

- Young Crew

 

Komisja Rewizyjna IPMA Polska:

Mieczysław Bromberek

Marcin Opas

Krzysztof Witkowski

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia