Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów - WYBORY

Działając na podstawie §17 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów na dzień 8 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 15:00 (pierwszy termin) i o godzinie 15:15 (drugi termin) w Warszawie, w Warszaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, piętro 32 sala W6.

Lokalizacja i dojazd: http://www.wtt.pl/pl/location 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Prezesa Stowarzyszenia Stanisława Srokę.
 2. Sprawdzenie listy obecnych lub reprezentowanych Delegatów.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Protokolanta.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podsumowanie prac Zarządu kończącej się kadencji.
 7. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie o przyjęcie obu sprawozdań.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu i członków KR.
 10. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej).
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Do udziału w Walnym Zebraniu oraz w głosowaniu uprawnieni są wszyscy Delegaci IPMA Polska, którzy mają uregulowaną składkę członkowską w bieżącym roku.

W przypadku planowanej nieobecności podczas Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród delegatów Stowarzyszenia, który będzie obecny na Zebraniu (w załączeniu wzór pełnomocnictwa), które należy przesłać w oryginale pocztą na adres Biura IPMA Polska:
ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa.

Przed wysłaniem pełnomocnictwa pocztą, proszę o przesłanie skanu wypełnionego pełnomocnictwa na adres biuro@ipma.pl.

Z upoważnienia Zarządu IPMA Polska,

Ewa Zawadzka

Dyrektor Generalny IPMA Polska

ZałącznikWielkość
Pelnomocnictwo.pdf232.64 KB
ZAPROSZENIE na WZD 12_2017.pdf327.67 KB
ZAWIADOMIENIE O WZD 12_2017.pdf324.81 KB
ORDYNACJA WYBORCZA_2017.pdf838.4 KB
ORDYNACJA WYBORCZA_2017.doc295.5 KB
Lista delegatów IPMA Polska 2017-2019.pdf188.63 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia