Za nami dwudniowe warsztaty z Optymalizowania procesów decyzyjnych w projektach!

W dniach 8-9 lutego w Warszawie spotkaliśmy się w gronie kilkunastu osób, z różnych firm i branż, żeby poznać mechanizmy podejmowania decyzji w projektach oraz odkryć typowe heurystyki i nauczyć się z nich korzystać. Zadziwień, jak bardzo nasze doświadczenia, wpływ innych osób, pozyskane wcześniej informacje czy też rodzaj i jakość podejmowanych przez nas niegdyś decyzji wpływają na nas obecnie, było wiele. Część teoretyczna, niezwykle interesująca, przeplatana była dużą ilością inspirujących ćwiczeń.

Ciekawym ćwiczeniem i doświadczeniem okazało się przypisywanie konkretnych decyzji, które należy podjąć oraz niezbędnych do ich podjęcia informacji w poszczególnych etapach/fazach cyklu życia wybranego rodzaju projektu. Dwie grupy - dwa różne podejścia i wyniki pracy.

A dodatkową wartością warsztatów była możliwość spotkania doświadczonych i świetnych Project Managerów, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Dziękujemy! 

 

  

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia