Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska

Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska (w skrócie KS CERT) skupia się na określeniu i rozwoju systemu certyfikacji w ramach Jednostki Certyfikującej. Nadzoruje także zarządzanie jakością i ciągłe doskonalenie Jednostki Certyfikującej. Kierownictwo strategiczne zapewnia niezależne rozpatrzenie sprawy w razie odwołań aplikantów, kandydatów oraz posiadaczy certyfikatu. Kierownictwo strategiczne mianuje komitet odwoławczy podejmujący decyzje dotyczące odwołań i nadzorujący proces zarządzania skargami i zażaleniami.


Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska ponosi nadrzędną odpowiedzialność za:

  • Nadzór i ocenę certyfikacji i systemu zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych IPMA, właściwymi standardami kompetencyjnymi oraz innymi istotnymi dokumentami;
  • Formułowanie zasad (w tym także polityki ekonomicznej i finansowej) związanych z działalnością Jednostki Certyfikującej w odniesieniu do systemu 4-L-C oraz jego marketingu;
  • Mianowanie komitetów (np. Komitetu Programowego) i delegowanie uprawnień na rzecz wszelkich komitetów oraz osób podejmujących określone działania w imieniu Jednostki Certyfikującej.


W skład KS CERT na kadencję 2015-2017 wchodzą:

Stanisław Sroka
Przewodniczący KS CERT   IPMA Polska

Stanisław Sroka

Kazimierz Majka

Kazimierz Majka
Członek KS CERT 

 

Krzysztof Witkowski

 Krzysztof Witkowski
   Członek KS CERT  

 

Magda Pieńkos

Magdalena Pieńkos
Członek KS CERT

 

Tomasz Leśniowski

Tomasz Leśniowski
Członek KS CERT

 

Mirosław Miśkiewicz

Mirosław Miśkiewicz
Członek KS CERT

 

Stanisław Sroka

Stanisław Sroka 

Przewodniczący KS CERT IPMA Polska

e-mail: stanislaw.sroka@ipma.pl

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Studiów MBA i magisterskich studiów ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także studiów doktoranckich na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek współzałożyciel polskiego klubu European Foundation for Quality Management, prezes i założyciel Podkarpackiego Klubu Golfowego. 
Jako prezes zarządu i założyciel firmy Transsystem, był równocześnie kierownikiem projektu "Reorganisation of Transsystem to Project Oriented Company", który został finalistą Project Management Award organizowanej przez IPMA w roku 2002. Autor publikacji z zakresu Project Management, Controllingu, Rachunkowości, TQM i Zarządzania. Specjalizuje się w integracji podejść zarządzania przez projekty i zarządzania przez jakość w Przedsiębiorstwach Zorientowanych Projektowo - na ten temat pisze pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowany Dyrektor Projektów klasy A. Dwukrotny finalista konkursu Menedżer Roku organizowanego przez prestiżowe Stowarzyszenie Menedżerów Polska.

W KS CERT jest odpowiedzialny za następujące obszary:

- Interesy IPMA

- Finanse

- Walidacja

- Zasoby

 

 Magdalena Pieńkos

Magdalena Pieńkos 

Członek KS CERT

e-mail: magda.pienkos@ipma.pl

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone  Certyfikatem IPMA poziom D i C. Ponadto Autoryzowany Trener IPMA Polska, Asesor Polish Project Excellence Award oraz Wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m. in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

W KS CERT jest odpowiedzialna za następujące obszary:

- System szkoleniowy

- Pytania
 

 Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Członek KS CERT

e-mail:  krzysztof.witkowski@ipma.pl

Inżynier elektryk. Absolwent Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego oraz studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Marketing oraz Bankowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Pieniądz i bankowość). Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. specjalizującej się we wdrożeniach działających w praktyce systemów zarządzania projektami, systemów wynagrodzeń oraz wsparciu zespołów projektowych na etapie przygotowania i realizacji projektów. Świadczył usługi m.in. dla: LW Bogdanka SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl SA, Teamtechnik PT sp. z o.o., AIUT sp. z o.o. oraz wielu innych przedsiębiorstw i samorządów. Trener i autor programów szkoleń nt. różnych aspektów zarządzania projektami. Od 2005r Kierownik Merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Prowadzi również zajęcia z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz Politechnice Rzeszowskiej. Asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award. Certyfikaty IPMA lev. D, Prince2Practitioner

W KS CERT jest odpowiedzialny za następujące obszary:

- System szkoleniowy

- Pytania

 

Tomasz Leśniowski

Tomasz Leśniowski 

Członek KS CERT

e-mail: tomasz.lesniowski@ipma.pl

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europeistyki na UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Przewodniczący Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Do czerwca 2013 Dyrektor Centrum Szkoleniowego BMM Sp. z o.o. Obecnie Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Finansowy w TOMSYSTEM Sp. z o.o. Posiada tytuł Certified Project Manager (certyfikat IPMA poziom C) i PRINCE Practitioner oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA Polska z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Zaangażowany w  działania związane z pozyskiwaniem funduszy na działania edukacyjne w zakresie zarządzania projektami. Uzyskał tytuł Atlasa Project Managementu za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce.

W KS CERT jest odpowiedzialny za następujące obszary:

- System szkoleniowy

- Podręcznik

 

Mirosław Miśkiewicz

Mirosław Miśkiewicz

Członek KS CERT

e-mail: miroslaw.miskiewicz@ipma.pl


Absolwent Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Budowa i Utrzymanie Mostów.
Certyfikowany Project Manager International Project Management Association Level B,członek i Asesor Certyfikacji Stowarzyszenia Project Management Polska . W Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera od roku 2007 prowadzi zajęcia z Metodyki Zarządzania Projektami.
Jako Kierownik Projektów w firmie Transsystem SA realizował duże projekty linii technologicznych do produkcji samochodów w zakładach takich marek jak VW, Skoda, Audi, Opel, BMW w całej Europie. Od 2012 pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu w Firmie Chemorozruch Sp. z.o.o. 

W IPMA Polska jest odpowiedzialny za następujące obszary:

- Asesorzy

- System certyfikacji (egzaminów IPMA)

 

 Kazimierz Majka

Kazimierz Majka 

Członek KS CERT

e-mail: kazimierz.majka@ipma.pl

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył Studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach o specjalności Napęd i Automatyka Napędu Elektrycznego, studium podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie z zakresu Pedagogiki oraz Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów. Pracował na stanowisku projektanta w Biurze Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko”  w pracowni Napędów i Automatyki Sterowania w Zakładzie Projektowania w Gliwicach, na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunikacyjnego „DROMEX-Cieszyn” na stanowisku specjalisty do spraw rozliczania budów oraz w firmie PPH TRANSSYSTEM S.A. w Woli Dalszej. Początkowo pracował w dziale finansowym, a następnie w dziale marketingu jako specjalista d/s ofert gdzie kierował  wieloma projektami  realizowanymi głównie w przemyśle samochodowym. Jest wieloletnim członkiem SPMP/IPMA Polska. Były członek Komisji Rewizyjnej IPMA Polska. Asesorem w Polish Project Excellence Award. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager (certyfikat IPMA poziom B). Jest Assesorem Certyfikacji IPMA Polska (z prawem certyfikacji na poziomach: D, C, B). 

W KS CERT jest odpowiedzialny za następujące obszary:

- Asesorzy

- System certyfikacji (egzaminów IPMA)

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia