Komunikat Rady Delegatów IPMA, Kopenhaga 2019

Council of Delegates

Communique Copenhagen, Denmark

31 marca 2019

International Project Management Association (IPMA) jest federacją zrzeszającą obecnie 72 stowarzyszenia członkowskie, promującą kompetencje w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami projektów we wszystkich sektorach i angażującą w rozwój tej dyscypliny interesariuszy z całego świata.

Podczas posiedzenia Rady w dniach 30-31.03.2019 roku w Kopenhadze Rada Delegatów IPMA omówiła strategiczne znaczenie zaufania w pomyślnym realizowaniu projektów i wypracowaniu trwałych rezultatów. W świecie, który w coraz większym stopniu jest zorientowany na projekty i zarządzany przez projekty, budowanie relacji i współpraca zależą od zaufania między wszystkimi interesariuszami. Na przykład poprzez Integrated Project Delivery (IPD) w projektach sektora budowlanego strony dążą do zintegrowania ludzi, systemów, struktur biznesowych i praktyk w celu optymalizacji wyników projektu, zwiększenia wartości, zmniejszenia ilości odpadów i osiągnięcia trwałych rozwiązań na wszystkich etapach projektu. Zamiast koncentrować się wyłącznie na swoim obszarze - nie uwzględniając implikacji dla całego projektu, IPD łączy wszystkich uczestników na wczesnym etapie projektu w celu maksymalizacji wartości (patrz również IPMA´s Research Conference 2019 w Zagrzebiu).

Podsumowując:

  • Jednostki zaangażowane w projekty wzmacniają swoje kompetencje w zakresie "Relacji i zaangażowania" w oparciu o zaufanie (patrz IPMA ICB Version 4.0)
  • Liderzy powinni promować kulturę zaufania w ramach własnej organizacji, jak również w stosunku do wszystkich partnerów zaangażowanych w projekty, programy i sieci projektów;
  • Organizacje nawiązują wzajemnie korzystne relacje ze wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w projekty, w celu osiągnięcia trwałych rezultatów (zobacz IPMA OCB Version 1.1).

Prezydent IPMA dr Jesus Martinez-Almela potwierdził, że "w dzisiejszym świecie wzajemne zaufanie w projektach staje się jeszcze ważniejsze dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zachęcam wszystkie osoby pełniące funkcje przywódcze w projektach do działania, rozwijania zaufania i budowania relacji opartych na współpracy. IPMA wspiera społeczność poprzez Globalne Standardy i dzieli się wiedzą i ułatwia wymianę doświadczeń pomiędzy krajami, kontynentami i kulturami, aby stworzyć świat, w którym wszystkie projekty kończą się sukcesem".

Oświadczenie zostało wydane równocześnie przez wszystkie 72 stowarzyszenia członkowskie IPMA.

Prezydent IPMA, dr Jesus Martinez-Almela

Kontakt do polskiego stowarzyszenia IPMA: biuro@ipma.pl

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia