MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT SPOŁECZNY.

Zapraszamy wszystkie organizacje realizujące projekty społeczne do aplikowania w konkursie IPMA Achievement Awards. Celem konkursu jest nagradzanie najlepszych projektów społecznych oraz promowanie kompetencji realizujących je organizacji. Projekty oceniane są pod kątem zarządzania projektem, nie zaś realizowanej dzięki projektowi misji organizacji i celu, który projekt realizuje. Nie jest istotna wielkość ani wartość projektu. Projekty mogą być realizowane zarówno w obszarze prywatnym jak i w sektorze publicznym i zlokalizowane w każdym miejscu na świecie. Projekt musi być zakończony w ciągu 18 miesięcy przed złożeniem aplikacji.

Konkurs ma wymiar międzynarodowy co oznacza, że do konkursu może zostać zgłoszony projekt z każdego kraju, w którym działa lokalne stowarzyszenie IPMA.

Kategoria projektów: społeczeństwo i rozwój

W tej kategorii zgłaszane są projekty społeczne, kulturalne lub oparte na wolontariacie wspierające edukację, rozwój, zabezpieczające społeczności lokalne, przeciwdziałające wykluczeniu i dyskryminacji grup społecznych w tym osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez organizacje non-profit. W ocenie projektów istotnym jest jak zarządzanie projektowe wpłynęło na projekt aby przyniósł on największe korzyści dla lokalnej społeczności lub/i środowiska.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza w języku angielskim.

Aplikacja jest bezpłatna.

Więcej informacji:

http://www.ipma.world/awards/achievement-awards/

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia