PORR Polska Infrastructure S.A. o Konkursie PPEA

1. Co skłoniło Państwa do decyzji o aplikowaniu do nagrody, co było największą motywacją?

Głównym czynnikiem, który kierował Nami przy podjęciu decyzji o złożeniu aplikacji była możliwość zaprezentowania projektu oraz uzyskanych rezultatów na tle innych projektów z branży infrastrukturalnej, jak również wymiana doświadczeń z innymi zespołami projektowymi. Wizyta asesorów oraz ich ocena, przekazana w postaci Raportu Końcowego, miały w naszej opinii pomóc w dokonaniu analizy, które z wykorzystanych przez nas rozwiązań i metod należy wyróżnić jako mocne strony projektu oraz wskazać te, należałoby poprawić, aby w przyszłości osiągać równie dobre albo lepsze rezultaty każdym z realizowanych projektów.

 

2. Dlaczego zgłosili Państwo ten, a nie inny projekt ze swojego portfela projektów?

Ze względu na charakterystykę oraz wyjątkowość projektu chcieliśmy, aby to właśnie on został poddany ocenie stowarzyszenia IPMA. Realizacja zadania odbywała się wielopłaszczyznowo i wymagała koordynacji działań wielu osób zaangażowanych w niego, w sposób pośredni i bezpośredni.  Zależało nam na uzyskaniu fachowego feedback’u, na ile zaproponowane przez nas rozwiązania z zakresu zarządzania projektami znalazły swoje potwierdzenie w uzyskanych rezultatach. Ponadto sukces, jakim niewątpliwie było dotrzymanie wszystkich terminów umownych, na czele z uzyskaniem przejezdności jest rzeczą, którą należy podkreślać i się nim chwalić.

 

3. Co najbardziej Państwa zaskoczyło w przebiegu oceny lub podczas wizyty asesorów?

Podczas wizyty asesorów najbardziej zaskoczyły nas pytania o uniwersalność stosowanych rozwiązań, tj. czy praktyki stosowane podczas realizacji Remontu Mostu Łazienkowskiego były już wykorzystywane przez inne zespoły projektowe, lub czy w przypadku nowych metod, zespół projektowy będzie potrafił podzielić się swoim doświadczeniem z innymi pracownikami Organizacji. Asesorzy zwrócili naszą uwagę na to jak ważne jest zbieranie praktyk oraz wniosków 
z kolejnych projektów, ponieważ może to w sposób bezpośredni wpływać na rozwój Organizacji oraz pośrednio podnosić jej wartość i prestiż na rynku.

 

4. Jak wygraną przyjął zespół projektowy, jakie były reakcje członków zespołu?

Zwycięstwo w Konkursie IPMA Project Excellence Award jest dla Nas ogromnym wyróżnieniem oraz niemałym zaskoczeniem. Składając aplikację, zdawaliśmy sobie sprawę z wyjątkowości uzyskanego rezultatu, jednakże nie spodziewaliśmy się, aż takiego sukcesu. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, którego zwieńczeniem było zdobycie uznania Szanownego Jury i pierwszego miejsca wśród innych znakomitych projektów. Oprócz znaczenia nobilitującego, uzyskany wynik mobilizuje nas do dalszej ciężkiej pracy, 
aby w przyszłości uzyskiwać równie dobre, bądź lepsze rezultaty.

 

Wojciech Szwejkowski

Dyrektor Biura Technicznego

PORR Polska Infrastructure S.A.

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia