Nowa oferta pracy dla Kierownika prac Badawczo - Rozwojowych!

Locon Sky Project poszukuje Kierownika prac Badawczo – Rozwojowych!

Locon Sky Project utworzył dział Badawczo – Rozwojowy, którego głównym celem będzie praca badawcza oraz konstruktorska mająca na celu stworzenie nowych platform mogących przeprowadzać badania wewnątrz bloków energetycznych (w obszarach trudno dostępnych, w których tradycyjne konstrukcje się nie sprawdzają). 

Do nowo utworzonego działu poszukiwany jest Kierownik prac Badawczo – Rozwojowych posiadający dorobek naukowy, w tym także publikacje naukowe (najlepiej związane ze metodologią oraz systematyką prowadzenia prac pomiarowych). Mile widziany będzie kandydat posiadający doktorat z energetyki - publikacje na temat kotłów energetycznych lub doktorat z mechatroniki – badania laboratoryjne pomiarowe. 

Zespół Locon Sky Project posiada doświadczenie związane z inspekcjami wizualnymi wewnątrz komór paleniskowych z wykorzystaniem dronów. Podczas prac zauważono obszar niezbadany związany z wykorzystaniem innego rodzaju czujników (użycie Lidaru czy miernika ultradźwiękowego) w trakcie przeprowadzania kontroli bloków energetycznych. Tym właśnie obszarem na początku będzie zajmował się zespół B+R. 

Dodatkowo zadaniem zespołu będzie przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych, jak i stworzenie prototypu do testów w warunkach rzeczywistych. Osoba na stanowisku Kierownika prac B+R odpowiedzialna będzie za część naukową przedsięwzięcia, a w kwestiach technicznych wspierać ją będzie Kierownik Projektu.

Kontakt: Mateusz Zdunek 601 944 144 

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia