Recertyfikacja IPMA-B

Poniżej można pobrać komplet dokumentów dotyczących recertyfikacji

  • Zgłoszenie do recertyfikacji IPMA_ABC_ICB4.0    [pobierz]

Załącznikami do Rejestru Aktywności JAP mogą być: potwierdzenia uzyskanych punktów aktywności JAP (dokumenty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu lub innej formie aktywności wydane przez organizatora, certyfikaty, programy konferencji, programy szkoleniowe, oświadczenia itp.)

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia