Relacja z pierwszego spotkania Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie otwierające Akademię Zarządzania Projektami w Przemyśle. Spotkanie odbyło się w siedzibie JSW Innowacje w Katowicach.  Podczas warsztatów zostały podjęte tematy:

  • „Dobra praktyka w projekcie”,
  • „Trudności/wyzwania w projektach”.

Warsztaty poprowadził Krzysztof Witkowski.

W pracach warsztatowych uczestniczyło 30 osób, przedstawicieli 8 firm. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup. Każda grupa składała się z przedstawicieli różnych firm. Zadaniem każdej grupy było zaprezentowanie pozostałym uczestnikom dobrej praktyki i jednego wyzwania/trudności, które zespół uznał za kluczowy w dotychczas realizowanych projektach oraz wynikających z tego wyzwania korzyści, wad, negatywnych skutków.

W okresie przedświątecznym tak wysoka frekwencja na spotkaniu podniosła nas na duchu, świadcząc o dużym zainteresowaniu poruszaną problematyką, jak również i samą inicjatywą Akademii. Spotkanie zapoczątkowało działalność platformy wymiany doświadczeń pomiędzy firmami z branży przemysłowej, w tematyce zarządzania projektami, na poziomie kierowników projektów. 

W trakcie spotkania omówione zostały również zasady zainicjowanej współpracy partnerów Akademii, a także została powołana Rada Grupy AZP, w skład której weszło po dwóch przedstawicieli każdej z firm partycypujących w przedsięwzięciu.

 

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu :)

Zespół organizacyjny

 

  

  

  

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia