Relacja z Seminarium PM Edukacja 2018

 

W dniu 7 listopada 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się kolejne Seminarium PM Edukacja organizowane przez Stowarzyszenie International Project Management Association Polska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

 

 

Tegoroczne Seminarium odbyło się pod hasłem: Competence Transformation. Prelegenci -  przedstawiciele świata nauki i biznesu, dyskutowali na temat kształtowania kompetencji w praktyce gospodarczej.

Gości powitali Pan prof. dr hab. Michał Trocki oraz Pani dr Joanna Rzempała, która następnie, wraz z Panem dr inż. Bogumiłem Dałkowskim wręczyła certyfikaty akredytacji IPMA-Student oraz dyplomy dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminu IPMA-Student.

 

 

Podczas panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Pana prof. SGH dr hab. Pawła Wyrozębskiego głos na temat kształtowania kompetencji w praktyce gospodarczej zabrali Pani Małgorzata Wnęk – Kolaska, Starszy Dyrektor Korn Ferry, Pan dr Emil Bukłaha ze Szkoły Głównej Handlowej, Pan Andrzej Diakun, Prezes Elektrotim i Pan Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland.

   

 

Kolejnym punktem programu były prelekcje naszych zagranicznych gości, przedstawicieli IPMA International: Pana Marco Buijnstersa, „Some thoughts about blended action learning as solution for effective Life Long Learning” oraz Pana Joopa Schefferlie, „Adaptive Leadership”.

 

   

 

Po krótkiej przerwie Pan Prof. dr hab. Michał Trocki – Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master oraz Pani dr Joanna Rzempała – Członek Zarządu IPMA Polska wręczyli nagrody za najlepsze prace z dziedziny Zarządzania projektami wyróżnione w Konkursie Project Master 2018.

 

   

 

   

 

Następnie zwycięzcy w kategorii: najlepsza praca licencjacka – Pan Mateusz Szymborski, najlepsza praca magisterska – Pani Joanna Krzyszowska, najlepsza praca podyplomowa – Pan Krzysztof Baranowski oraz najlepsza praca doktorska – Pan Marcin Chomicz przedstawili założenia swoich prac.

Na zakończenie tej części Seminarium z prezentacją na temat działalności Kół Naukowych wystąpiła Pani Małgorzata Kazak, a Pani dr Joanna Rzempała oraz Pan dr inż. Bogumił Dałkowski  przedstawili stan i perspektywy programu IPMA -Student.

 

 

   

 

Po przerwie uczestnicy Seminarium wzięli udział w dwóch warsztatach - Game of Portfolios – Wprowadzenie do koncepcji zarządzania Portfolio Projektów oraz działalności Biur Zarządzania Projektami przy użyciu gry szkoleniowej, który poprowadzili Pan Jakub Boczkowski i Pani Katarzyna Szydłowska oraz Symulacja - Egzamin IPMA D, IPMA-Student OPEN prowadzonym przez Pana dr inż. Bogumiła Dałkowskiego oraz Pana dr inż. Tomasza Wiśniewskiego.

 

   

 

   

 

Seminarium zakończyło spotkanie Koordynatorów IPMA-Student i trenerów akredytowanych uczelni z zespołem IPMA-Student.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z Seminarium: TUTAJ

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Patronów Seminarium: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prelegentów.

Dziękujemy za gościnę Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia