Relacja z Seminarium PM Edukacja 2019

W dniu 6 listopada 2019 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się kolejne Seminarium PM Edukacja organizowane przez Stowarzyszenie International Project Management Association PolskaWydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


  


Gości tradycyjnie powitał Pan prof. dr hab. Piotr Wachowiak, Prorektor SGH, a następnie głos zabrali Pan prof. dr hab. Michał Trocki, Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master oraz Pani dr Joanna Rzempała, Członek Zarządu IPMA Polska oraz przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani dr Joanna Rzempała wraz z Panem dr inż. Bogumiłem Dałkowskim wręczyli certyfikaty akredytacji IPMA-Student oraz dyplomy dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminu IPMA-Student.

 

  

 

Podczas panelu dyskusyjnego "Czy to pokoleniowy zawrót głowy? Wyzwania Kierowników Projektów w dobie transformacji cyfrowej", moderowanego przez Pana dr hab. inż. Seweryna Spałka, Prof. Pol. Śl. głos zabrali Pani Małgorzata Zakrzewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pan Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pan dr hab. Paweł Wyrozębski, Prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pan Tomasz Leśniowski, Prezs IPMA Polska.

 

  

 

Następnie Przedstawiciele środowiska akademickiego zaprezentowali projekty edukacyjne. Na scenie pojawił się Pan dr hab. Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z prelekcją "Projekty studenckie – praktyczne sposoby kształcenia studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",

 

 

 

Pan dr hab. inż. Seweryn Spałek, Prof. Politechniki Śląskiej z prelekcją „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning”,oraz Pan dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. Szkoły Głównej Handlowej z prelekcją "Nowe kierunki studiów w zakresie zarządzania projektami! Dobre praktyki realizacji kierunku studiów magisterskich „Zarządzanie projektami”.Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja Projektów międzynarodowych. Pan Prof. Vladimir Obradović, IPMA Reg Project Manager wystąpił z prelekcją "International Cooperation in the Framework of the New IPMA Registration System".

Następnie Pani Renata Rycerz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawiła nowe zasady współpracy międzynarodowej w projektach w prelekcji "Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa – wyzwania i szanse na rozwój naukowy!"

 

  

 

W kolejnej część Seminarium swoją działalność zaprezentowali przedstawiciele Koła Naukowego Enactus SGH oraz Koła Naukowego SKN Enactus UEP.

 

  

 

Pan Prof. dr hab. Michał Trocki – Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master oraz Pani dr Joanna Rzempała – Członek Zarządu IPMA Polska wręczyli nagrody za najlepsze prace z dziedziny Zarządzania projektami wyróżnione w Konkursie Project Master 2019.

 

   

 

Następnie zwycięzcy w kategorii: najlepsza praca licencjacka – Pani Katarzyna Drab, najlepsza praca podyplomowa – Pani Malwina Rudnik oraz najlepsza praca doktorska – Pan dr Paweł Paterek przedstawili założenia swoich prac.

Na zakończenie tej części Seminarium z prezentacją na temat Certyfikacji IPMA - Student edycji 2.0 wystąpiła Pani dr Joanna Rzempała.Po przerwie uczestnicy Seminarium wzięli udział w trzech warsztatach: Lego Scrum, który poprowadzili Pan Robert Banaś i Pan Grzegorz Brzozowski z Koła naukowego SKN ASAP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Możliwość wykorzystania portalu IPMA w dydaktyce poprowadzonym przez Pana dr inż. Bogumiła Dałkowskiego oraz Konsultacjach z zespołem IPMA - Student.

Seminarium zakończyło spotkanie Koordynatorów IPMA-Student i trenerów akredytowanych uczelni z zespołem IPMA-Student.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z Seminarium: TUTAJ

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Patronów Seminarium oraz Konkursu Project Master: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoKrajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UEUrzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prelegentów.

Dziękujemy za gościnę Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!


© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia