Statut IPMA Polska

Statut International Project Management Association Polska zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 21 czerwca 2018 roku w Warszawie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego z datą obowiązywania od 14 listopada 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Statutu: TUTAJ

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia