Struktura IPMA CERT

Biuro Certyfikacji IPMA Polska (dalej CERT IPMA Polska) stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę wewnętrzną stowarzyszenia, powołaną do przeprowadzania certyfikacji zgodnie z systemem 4-L-C IPMA, w sposób zgodny z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznymi wynikającymi z zasad obowiązujących przy certyfikacji IPMA.

Strukturę organizacyjną  CERT IPMA Polska określa  dokument  „Narodowe Przepisy i Wytyczne Certyfikacji IPMA”  opracowany na podstawie wytycznych IPMA ( ICRG3.10)  stanowiących załącznik i cześć umowy z International Project Management Association  na użycie w Polsce systemu certyfikacji IPMA .
W strukturze Jednostki Certyfikującej CERT IPMA Polska  nadrzędnym organem nadzorującym i  kontrolnym jest Kierownictwo Strategiczne CERT  (w skrócie KS CERT).
Organem wspierającym i doradczym  dla KS CERT  jest  Komitet Programowy.
Za bieżące kierownictwo operacyjne odpowiada Dyrekcja CERT IPMA Polska.

Struktura organizacyjna CERT IPMA Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia