Studia podyplomowe WSE w Krakowie

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na wyjątkowe i sprawdzone studia podyplomowe z Zarządzania projektami. Program kierunku, autoryzowany przez IPMA Polska, obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami – zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.

Zgodnie z wytycznymi IPMA studia rozwijają 3 główne obszary kompetencji: techniczne, kontekstowe oraz behawioralne, co sprawia, że Słuchacz uzyskuje pełnię wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi projektu.

Zarządzanie projektami w WSE to również 210 godzin zajęć z praktykami, indywidualna praca z programem MS Project  oraz bardzo dobre przygotowanie do samodzielnego ubiegania się o certyfikat IPMA (w tym roku pozytywny wynik uzyskało 88% zdających, co jest unikatowym poziomem zdawalności tego egzaminu).

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku Zarządzanie projektami dostępne są na stronie internetowej: www.podyplomowe.wse.krakow.pl/zarzadzanie-projektami

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi kierunkami studiów podyplomowych WSE. Nasza oferta w tym zakresie rozwija się niezwykle dynamicznie. Dobrze rozumiemy wymagania rynku pracy, rozmawiamy z pracodawcami, obserwujemy zmieniające się w obszarze zatrudnienia trendy. Staramy się, by nasza oferta była odpowiedzią na nie.

Oferta na rok akademicki 2018/2019:

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)

Big Data Developer

Coach i trener – partner w rozwoju

Cyberbezpieczeństwo

Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

E-learning: projektowanie i wdrażanie

E-marketing

Employer branding – budowanie marki pracodawcy

Grafika reklamowa

Home Design & Garden

Mediacje i negocjacje

Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Nowy Public Relations

Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Psychologia w biznesie

Retoryka i wystąpienia publiczne

Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego

Studia menedżerskie

Tłumaczenia przysięgłe i specjalistyczne

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.podyplomowe.wse.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Centrum Studiów Podyplomowych:

mailowego: podyplomowe@wse.krakow.pl,

telefonicznego: 12 683 24 60, 68, 77,

lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/#kontakt

 

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia