Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na wyjątkowe i sprawdzone studia podyplomowe z Zarządzania projektami. Program kierunku, autoryzowany przez IPMA Polska, obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami – zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.

Zgodnie z wytycznymi IPMA wydzielono trzy bloki tematyczne, które odzwierciedlają trzy grupy kompetencji: Kontekstowe (Perspective), Ludzkie (People), Praktyczne, co sprawia, że Słuchacz uzyskuje pełnię wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi projektu.

Zarządzanie projektami w WSE to również 210 godzin zajęć z praktykami, indywidualna praca z programem MS Project  oraz bardzo dobre przygotowanie do samodzielnego ubiegania się o certyfikat IPMA.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku Zarządzanie projektami dostępne są na stronie internetowej: www.podyplomowe.wse.krakow.pl/zarzadzanie-projektami

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi kierunkami studiów podyplomowych WSE. Wybrane kierunki:

Studia menedżerskie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Pełna oferta oraz szczegóły rekrutacji, dostępne są na stronie www.podyplomowe.wse.krakow.pl.