Warsztat z oceny projektów według IPMA Project Excellence Baseline

Jak weryfikować czy projekty są dobrze realizowane i zarządzane? Czy istnieje uniwersalne narzędzie pomocne w zidentyfikowaniu mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia w zrealizowanym projekcie? Sprawdź model IPMA Project ExcellenceZostał on szczegółowo opisany w wydanym przez IPMA standardzie: „Wytyczne Doskonałości w Zarządzaniu Projektami – dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach.” W firmach i organizacjach jest wykorzystywany przy:

  • ocenie projektów i programów
  • benchmarkingu projektów i programów
  • odkrywaniu obszarów doskonałego zarządzania projektami i portfelami
  • uznaniu doskonałego przywództwa

W dniach 12-14 kwietnia 2019 roku zapraszamy do Wrocławia na intensywny warsztat z oceny projektów według IPMA Project Excellence Baseline. Podczas warsztatów wypracujemy sposoby poszukiwania potencjału do dalszego doskonalenia praktyk projektowych w organizacji oraz wprowadzania usprawnień, by osiągać możliwie najlepsze rezultaty.

Rejestracja na warsztaty: https://goo.gl/forms/sfpZHggWQkydUhQr2   


© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia