Wyniki Konkursu Project Master 2019!

Szanowni Państwo,

Z radością prezentujemy Zwycięzców oraz Wyróżnionych w Konkursie Project Master 2019:

Zwycięzca kategorii praca licencjacka:

Katarzyna Drab, tytuł pracy: "Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy  projektowania w administracji publicznej", uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, promotor: dr Małgorzata Orechwo,

Zwycięzca kategorii praca magisterska:

Marta Kacik, tytuł pracy: "Project Benefits Management applied to research and development projects", uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta ,

Zwycięzca w kategorii praca podyplomowa:

Malwina Rudnik, tytuł pracy: "Człowiek, jako najważniejszy czynnik sukcesu wdrożenia zmiany w organizacji, na przykładzie projektu ‘Robotyzacja’ w Grupie NEUCA, przy wykorzystaniu metody ADKAR", uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management), promotor: dr hab. Emil Bukłaha,

Zwycięzca w kategorii praca doktorska:

dr Paweł Paterek, tytuł pracy: "Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania", uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, promotor: dr hab. inż. Prof. AGH Alina Kozarkiewicz,

 

Wyróżnienia:

W kategorii praca licencjacka: 

Edyta Magdalena Żmidzińska, Analiza źródeł finansowania startupów na przykładzie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, promotor: dr Wojciech Lewicki,

W kategorii praca magisterska:

Iga Krzysztofiak, Zaufanie w zespołach stacjonarnych  i wirtualnych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania, promotor: dr Patrycja Sznajder,

Kamila Brodzińska, Usprawnienie procesu zarządzania wiedzą o projektach w Muzeum Krakowa – badania w działaniu, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, promotor: dr Beata Jałocha,

Wiktor De Witte, Zarządzanie Stresem w Zarządzaniu Projektami, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor: dr Bartosz Grucza,

W kategorii praca podyplomowa:

Ewa Szlachetka, Zarządzanie projektem prawnym na przykładzie transakcji M&A, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Executive Master of Business Administration, promotor: dr Bartosz Grucza,

W kategorii praca doktorska:

dr Małgorzata Kotlińska, Współczesne metody zarządzania projektem filmowym, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, promotor: dr hab. Prof UŁ Bogusław Kaczmarek.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

1/ w kategorii praca licencjacka:
Zwycięzca:  Katarzyna Drab, tytuł pracy "Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy  projektowania w administracji publicznej", uczelnia Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, promotor dr Małgorzata Orechwo,
2/ w kategorii praca magisterska
Zwycięzca:  Marta Kacik, tytuł pracy "Project Benefits Management applied to research and development projects", uczelnia Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta ,
3/ w kategorii praca podyplomowa:
 Zwycięzca: Malwina Rudnik, tytuł pracy "Człowiek, jako najważniejszy czynnik sukcesu wdrożenia zmiany w organizacji, na przykładzie projektu ‘Robotyzacja’ w Grupie NEUCA, przy wykorzystaniu metody ADKAR", uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management),  promotor dr hab. Emil Bukłaha,
4/ w kategorii praca doktorska:
Zwycięzca: dr Paweł Paterek, tytuł pracy "Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania", uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, promotor dr hab. inż. Prof. AGH Alina Kozarkiewicz,
 
Wyróżnienia:
1/ praca licencjacka: 
-Edyta Magdalena Żmidzińska, Analiza źródeł finansowania startupów na przykładzie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, promotor:dr Wojciech Lewicki,
2/praca magisterska:
- Iga Krzysztofiak, Zaufanie w zespołach stacjonarnych  i wirtualnych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania, promotor: dr Patrycja Sznajder,
- Kamila Brodzińska, Usprawnienie procesu zarządzania wiedzą w projektach w Muzeum Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, promotor: dr Beata Jałocha,
- Wiktor De Witte, Zarządzanie Stresem w Zarządzaniu Projektami, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor:  dr Bartosz Grucza,
3/ praca podyplomowa,
- Ewa Szlachetka, Zarządzanie projektem prawnym na przykładzie transakcji M&A, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Executive Master of Business Administration, promotor: dr Bartosz Grucza,
4/ praca doktorska,
- dr Małgorzata Kotlińska, Współczesne metody zarządzania projektem filmowym, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, promotor: dr hab.Prof UŁ Bogusław Kaczmarek.

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia